Hvornår er psykiske lidelser en arbejdsskade?

De eneste psykiske lidelser, der står på erhvervssygdomslisten, er Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og depression. Depression  kan kun anerkendes, hvis den er opstået på grund af krigsdeltagelse.

Andre psykiske sygdomme er meget svære at få anerkendt som en arbejdsskade. Det er kun ca. 6% af alle anmeldte psykiske lidelser, der bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Psykiske reaktioner på grund af et dårligt arbejdsmiljø fx mobning, manglende opbakning fra sin leder og kollegaer bliver som hovedregel ikke anerkendt som en arbejdsskade.

Den lægelige forskning vedrørende psykiske sygdomme viser, at der kun er en beskeden sammenhæng mellem psykiske sygdomme, og den belastning man udsættes for på arbejdet.

Det er derfor meget vanskeligt at bevise, at det alene er arbejdet, der er årsag til, at man har fået en psykisk sygdom.

Hvis man har fået stress, og sygdommen udvikler sig til en depression, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Det gælder, hvis stresstilstanden fx skyldes:

  • udsættelse for høje krav.
  • manglende social støtte.
  • hyppige og meget vanskelige deadlines.
  • konstant stort pres fra meget krævende klienter eller indsatte.
  • manglende støtte fra kolleger eller ledelse.

Erhvervssygdomsudvalget træffer afgørelse, om den psykiske lidelse kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Vi hjælper selvfølgelig gerne med sagen. Læs mere få hjælp til din arbejdsskadesag.

Se også Arbejdsmiljø

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9306.