Kontakteksemer - arbejdsskade

Har du mistanke til, at du har fået eksem eller allergi på grund af dit arbejde, så tal med din læge om at få sygdommen anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade og anerkendelse af erhvervssygdomme.

Din eksem/allergi kan som hovedregel kun blive anerkendt, hvis din sygdom står på fortegnelsen over erhvervssygdomme.  Læs mere i vejledning om arbejdsbetingede kontakteksemer.

Det drejer sig om diagnoserne:

  • Allergisk kontakteksem
  • Toksisk (irritativt) kontakteksem
  • Kontakturticaria (nældefeber)

Du skal desuden opfylde både de generelle betingelser og de særlige betingelser.

De generelle betingelser

Der skal være en årsagssammenhæng mellem din sygdom og påvirkningen, du har været udsat for.

Det skal være overvejende sandsynligt, at der ikke er andre forhold, der er årsag til din sygdom. Det betyder, at påvirkningen på jobbet skal overstige, hvad du i dit privatliv bliver udsat for.

Allergisk kontakteksem - de særlige betingelser

Allergisk kontakteksem kan blive anerkendt som en arbejdsskade ved påvirkning af nikkel eller krom eller ved påvirkning af stoffer, der er direkte årsag til eksemen

Det fremgår af vejledningen, at der skal være tale om mange års påvirkning. Der foreligger dog afgørelser, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt eksem efter 6 måneders påvirkning.

Toksisk (irritativt) kontakteksem - de særlige betingelser

Man skal kunne bevise, at årsagen til den toksiske eksem er, at din hud har været udsat for irritationsstoffer på dit arbejde.

Der skal være en sikker tidsmæssig sammenhæng mellem udbruddet af din eksem og den vedvarende eksem samt den påvirkning, du har været udsat for på dit arbejde.

Det gælder tillige, at du skal være udsat mere for irritationsstofferne på dit job end i dit privatliv.

Kontakturticaria (nældefeber) - de særlige betingelser

Her gælder de samme betingelser som for allergisk kontakteksem og toksisk (irritativt) kontakteksem.

Vi hjælper dig gerne med din sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Kontakt os om sagen. Læs mere om at få hjælp til din arbejdsskadesag.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket