Hvad kan jeg gøre ved dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Ikke 2 sager er ens, men visse fællestræk går igen.

Det er fx sværere at dokumentere, at der er et reelt problem og få ledelsen til at reagere, hvis problemet kun berører en enkelt i afdelingen, i stedet for en hel gruppe.

Men det betyder ikke, at du skal give op. Du skal bare være ekstra varsom med, hvordan du bringer problemet frem i lyset.

Brug arbejdsmiljørepræsentanten

Er der en arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads, har han eller hun pligt til at tage hånd om både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten er af samme grund særligt beskyttet mod opsigelse.

Stå sammen og rejs kritikken skriftligt

Pas på med at kaste dig ud i en kritik af virksomhedens arbejdsmiljø på egen hånd. Også selvom du tror, at du har kollegerne bag dig. Mange oplever nemlig, at de pludselig står helt alene med kritikken, når ledelsen kommer på banen.

Derfor anbefaler vi, at I rejser kritikken skriftligt - med alles underskrifter.

I kan fx som en samlet gruppe indkalde jeres leder til et møde. På mødet kommer I med konkrete eksempler på de problemer, I oplever med arbejdsmiljøet.

Inddrag Arbejdstilsynet

I kan også selv kontakte Arbejdstilsynet og klage anonymt over arbejdsmiljøet.

På baggrund af jeres klage vil Arbejdstilsynet bl.a. vurdere, om de eventuelt skal lave et egentlig tilsynsbesøg på din arbejdsplads.

Under et besøg har Arbejdstilsynet forskellige muligheder for at afklare arbejdsmiljøet. Fx er det muligt for Arbejdstilsynet at afholde samtaler med dig og dine kolleger uden din arbejdsgiver i sager om det psykiske arbejdsmiljø.

Vi kan også hjælpe

Vi tilbyder råd og hjælp, hvis du har problemer med mistrivsel på din arbejdsplads. Vi går fx gerne i dialog med din arbejdsgiver for at finde en fornuftig løsning. Send os en kopi af din ansættelseskontrakt sammen med en beskrivelse af arbejdsmiljøproblemerne.

Undgå selv at sige dit job op. Dette medfører nemlig karantæne i a-kassen.

Leder eller medarbejderansvar

Som leder kan du også stadig være lønmodtager, og så hjælper vi dig selvfølgelig gerne, hvis du oplever udfordringer med dit eget psykiske arbejdsmiljø.

Vi kan derimod ikke rådgive dig om dine medarbejderes arbejdsmiljø, fordi vi er en lønmodtagerorganisation.

Arbejdstilsynet har en Hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø, som hjælper både med dit eget arbejdsmiljø og vejleder om dine medarbejderes trivsel.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket