Hvilke regler gælder for hjemmearbejde?

Du må arbejde hjemmefra, hvis din arbejdsgiver giver dig lov til det. Det er vigtigt, at I laver en skriftlig aftale, hvor antal hjemmearbejdsdage fremgår, samt hvilke ugedage du må arbejde hjemme og i hvilket tidsrum osv. En skriftlig aftale er vigtig, så du kan bevise, hvad I har aftalt.

Din arbejdsgiver kan være tilbageholdende med en hjemmearbejdsplads, fordi den som udgangspunkt er omfattet af arbejdsmiljølovens regler.

De særlige krav til indretning af dit skærmarbejde gælder dog kun for din hjemmearbejdsplads, når du har mere end 2 hjemmearbejdsdage om ugen - beregnet som et gennemsnit pr. måned. Har du også skærmarbejde på din arbejdsplads, skal der ske en samlet opgørelse, medmindre at dit skærmarbejde på arbejdspladsen allerede er indrettet efter reglerne.

Du kan derfor bruge din egen stol og computer, hvis du ikke overskrider 2 hjemmearbejdsdage om ugen – beregnet som et gennemsnit pr. måned. Din arbejdsgiver skal dog stadig sikre sig i samarbejde med dig, at dit arbejde kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, selvom du bruger dine egne ting.

Læs mere om dit og arbejdsgivers ansvar ved hjemmearbejde og krav til hjemmearbejdsplads på Arbejdstilsynets hjemmeside.