Din hjemmearbejdsplads kan være omfattet af arbejdsmiljøloven

Arbejder du regelmæssigt hjemmefra, skal din hjemmearbejdsplads leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven.  

Regelmæssigt hjemmearbejde

Arbejdsmiljøloven stiller krav til din arbejdsplads, der skal være sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig indrettet og tilrettelagt. Det gælder som hovedregel også for din hjemmearbejdsplads, medmindre du kun har begrænset hjemmearbejde

Begrænset hjemmearbejde

Du skal arbejde regelmæssigt hjemme over en vis periode og i et vist omfang, før lovens regler gælder for din arbejdsplads derhjemme.

Reglerne for skærmarbejde derhjemme gælder først, når du har mere end 2 hjemmearbejdsdage om ugen – beregnet som et gennemsnit pr. måned.

Arbejdsgivers ansvar 

Din arbejdsgiver skal sørge for, at din hjemmearbejdsplads opfylder lovens regler om fx indretning og skaffe det nødvendige inventar, udstyr mv. I må gerne bruge dit private inventar, hvis du ønsker det, og hvis det lever op til lovens regler.

Det kan fx være en stol, hvor stolesæde og -ryg skal kunne indstilles og din egen computer, hvor tastaturet skal være adskilt fra din skærm af hensyn til dine arbejdsstillinger.

Er det dit ønske at arbejde hjemme, så kan det kun ske, hvis din arbejdsgiver tillader det, og din arbejdsgiver kan stille som betingelse, at du enten selv har det nødvendige inventar og udstyr, eller at du får det udleveret af din arbejdsgiver. 

Dit ansvar

Du har selvfølgelig også et medansvar for, at dine arbejdsforhold er i orden, når du sidder alene derhjemme og arbejder. Du skal fx sørge for at have de rigtige arbejdsstillinger og holde aktive pauser, der gør dig klar igen, så du undgår unødvendige gener/skader

Læs også om, hvornår en skade på hjemmearbejdspladsen er en arbejdsskade.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Dit arbejdsmiljø skal være skriftligt beskrevet i form af en arbejdspladsvurdering (APV), som også skal dække hjemmearbejdspladsen. Det gælder uanset, om dit hjemmearbejde kun er i begrænset omfang.

APV’en skal udarbejdes i samarbejde med dig som medarbejder  eller arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på din arbejdsplads, hvis I er så mange ansatte, at loven stiller krav om en AMO.

Uenig - få hjælp

I AMO har I mulighed for at drøfte jeres arbejdsmiljø og få klarlagt problemer, der skal tages hånd om. Alternativt kan det også ske, når I udarbejder og revurderer jeres APV. 

Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig, hvis du kontakter os på Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket