Undgå at få fingrene i maskinen

Arbejder du med maskiner, er det vigtigt, at du kender til forholdsregler og risikovurderinger.

En ny pjece og tilhørende plakat om forholdsregler for arbejde med maskiner var først og fremmest lavet til værkstederne under Kriminalforsorgen. De er dog så enkle og letforståelige, at de bør være tilgængelige og synlige på alle maskinværksteder og træværksteder, eller hvor der arbejdes med køkkenmaskiner, landbrugsmaskiner, håndmaskiner og specialværktøj.

Vi hjælper dig, hvis du har været ude for en arbejdsulykke

Når det gælder maskinsikkerhed, er det vigtigt at få udarbejdet en risikovurdering på alle de maskiner, som virksomheden råder over. Dette er også en del af APV’en på den enkelte arbejdsplads. I risikovurderingen skal man tage højde for opstilling til daglig drift samt rengøring og vedligehold.

Desuden giver pjece og plakat i ord og billeder en stribe tommelfingerregler om opstilling og placering af maskiner, så maskinerne er opstillet korrekt, og at der er fx ordentlige pladsforhold, lys, afskærmning, udsugning og nødstop.

Sidst, men ikke mindst minder pjece og plakat om, at alle medarbejdere får en ordentlig oplæring og instruktion i de maskiner, som de arbejder med, og at de har et godt kendskab til brugen af eventuelle værnemidler.

Læs også om arbejdstøj og sikkerhedssko.

Hent pjece og plakat

Det nye materiale om maskinsikkerhed er udarbejdet af BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø og kan hentes på BFA's hjemmeside

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket