Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Retten til at have en arbejdsmiljørepræsentant afhænger af, hvor mange medarbejdere I er. Selvom der kan være regler om, hvem der kan vælges, så kan der ikke stilles krav om, at du skal være medlem af en bestemt fagforening. 

Ret til en arbejdsmiljørepræsentant

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, hvor mange ansatte I skal være for at have ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der bliver en del af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Hvem er valgbar?

Posten som arbejdsmiljørepræsentant er ikke forbeholdt medlemmer af den fagforening, der har tegnet overenskomsten, og du skal ikke være medlem af en bestemt fagforening, fordi du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Øvrige regler for, hvem der er valgbar, følger normalt de regler, der gælder for tillidsrepræsentanten inden for den overenskomst, som du er ansat efter eller en tilsvarende indenfor dit fagområde, hvis du ikke er ansat efter en overenskomst.

Stemmeret

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i det område, som repræsentanten dækker. Arbejdsgivere og ledere må ikke deltage i valget. Det gælder også ansatte på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte, som har under 10 timer i ugen.

Gyldigt valg

Valgets gyldighed følger normalt de regler, der gælder for tillidsrepræsentanten indenfor den overenskomst, som du er ansat efter eller en tilsvarende indenfor dit fagområde, hvis du ikke er ansat efter en overenskomst.

Der kan bl.a. være regler om, at valget kun er gyldigt, hvis din arbejdsgiver er informeret, og derfor skal du huske at give os besked, hvis du bliver valgt.

Ikke valgbar eller ugyldigt valg?

Det er en konkret vurdering, om du er valgbar, og om du er gyldigt valgt i forhold til reglerne for tillidsrepræsentanten, og derfor skal du altid kontakte os, hvis dit valg ikke bliver godkendt.

Valgperiode 2 år

Valget gælder for 2 år ad gangen, medmindre I aftaler at forlænge perioden, som maksimalt kan være 4 år

Du kan
ikke trække dig i løbet af valgperioden, og derfor har medarbejderne ikke ret til at vælge en ny før valgperiodens udløb. Dine kolleger kan heller ikke vælte dig før tid.

Læs mere om, hvordan du vælges.

Fravær og nyt valg

Hvis du ikke er på arbejde på grund af orlov, sygdom eller anden årsag i en sammenhængende periode, der forventes eller er planlagt til at vare mindst 4 måneder, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende del af din valgperiode eller for en ny valgperiode.

Opgaver/løn/uddannelse og beskyttelse

Du kan kontakte vores konsulenter på Faglig hotline, hvis du har spørgsmål til det at være arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også læse mere om:

Rettigheder

Læs om dine rettigheder og særlig beskyttelse, hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket