Unge på arbejde

Når unge under 18 år arbejder for en arbejdsgiver, er de omfattet af arbejdsmiljøreglerne og en række særlige regler. Få et overblik her bl.a. over arbejdstidsregler – ikke mindst fordi du som forældre kan få en bøde for overtrædelse af reglerne.

Børn under 13 år

Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde. Politiet kan dispensere, så barnet erhvervsmæssigt kan deltage i kulturelle aktiviteter, fx teaterforestillinger, reklamefilm og modelarbejde.

13 til 14-årige (og ældre, der ikke har afsluttet 9. klasse)

13 til 14-årige (og ældre, der ikke har afsluttet 9. klasse) må udføre lettere arbejdsopgaver som fx:

  • plukke bær.
  • lettere ekspedition i forretninger, restauranter m.m.
  • modtage, sortere, optælle, prismærke og pakke varer.
  • håndtere tomme flasker.
  • bringe aviser og reklamer ud.
  • opsætte bøger på bibliotek.
  • passe mindre husdyr og heste.
  • udføre lettere rengøring.

De unge må ikke arbejde med maskiner, og må som udgangspunkt kun løfte op til 12 kg.

Omfang
13 til 14-årige må højst arbejde 2 timer på skoledage og 7 timer på fridage. I skoleuger må de højst arbejde 12 timer pr. uge. I skolefri uger må de højst arbejde 35 timer.

15 til 17-årige, der stadig går i grundskolen, må højst arbejde 2 timer på skoledage og 8 timer på fridage. I skoleuger må de højst arbejde 12 timer pr. uge. I skolefri uger må de højst arbejde 40 timer. 

Tidsrum
De unge må ikke arbejde fra kl. 20 til kl. 6.

Pause
Er arbejdsdagen på mere end 4,5 timer, skal der være en pause på mindst 30 minutter, uden løn.

Hvileperiode
Der skal være en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.

Fridøgn
I hver 7-døgns periode skal der være 2 sammenhængende fridøgn. Et af dem skal normalt være søndag.

Reglerne om unges arbejdstid og hviletid fremgår af Arbejdstilsynets vejledning.

15 til 17-årige, der har afsluttet 9. klasse

må udføre alt arbejde, der ikke er farligt.

Der er en række tekniske hjælpemidler og kemiske stoffer, som unge under 18 år ikke må arbejde med. Se Arbejdstilsynets vejledning.

Omfang
15 til 17-årige, der har afsluttet 9. klasse, må arbejde samme antal timer, som voksne i faget. Dog højst 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uge.

Tidsrum
De må ikke arbejde fra kl. 20 til kl. 6. Det gælder dog ikke for omdeling af aviser, hvor de må starte arbejdet kl. 5. Herudover må de møde kl. 4, hvis de arbejder i et bageri (ikke butik).

Arbejde på kontor og lager, tankstation og i butik må fortsætte indtil kl. 22. I hotel- og restaurationsbranchen inklusive teatre, biografer, koncertsteder mv. må arbejdet fortsætte indtil kl. 24.

Pause
Er arbejdsdagen på mere end 4,5 timer, skal der være en pause på mindst 30 minutter, uden løn.

Hvileperiode
Der skal være en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet.

Fridøgn
I hver 7-døgns periode skal der normalt være 2 sammenhængende fridøgn. Reglen kan fraviges i landbruget og sundhedssektoren.

Arbejde alene?

Læs her hvornår unge må arbejde alene.

Bøde - arbejdsgivers og forældres ansvar

Arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig for overtrædelse af loven og under visse betingelser få en bøde. Det gælder dog også for forældre, som har forældremyndigheden, hvis du har viden om, at dit barn under 18 år arbejder i strid med reglerne. 

Bliv medlem

Er du under 18 år, kan du blive medlem i vores fagforening. Vi står klar til at hjælpe med problemer i dit fritidsjob. Læs mere om, hvordan vi hjælper dig med problemer i din ansættelse.

Husk at du skal fortælle os, om du er studerende, for så kan du være gratis medlem.

Bliv medlem

Læs mere

Find mange flere informationer om unges arbejde hos Arbejdstilsynet.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket