Er du efteruddannet i arbejdsmiljø?

Det er ikke nok, at du som arbejdsmiljørepræsentant har deltaget i det grundlæggende og lovpligtige kursus i arbejdsmiljø. Du skal også løbende efteruddanne dig og holde dig ajour med regler og ny viden.

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere har ret til og skal tilbydes supplerende uddannelse svarende til 2 dage i det første år, hvor de har hvervet.

Herefter skal alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer tilbydes supplerende uddannelse svarende til 1½ dag hvert år i den tid, hvor de er arbejdsmiljørepræsentanter.

Opfølgningskurser er lovpligtige

Opfølgningskurserne er altså ligeså lovpligtige som grunduddannelsen, men det vurderes, at næsten halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne inden for det tidligere FTF-område slet ikke får kurserne tilbudt.

Det eneste krav, der stilles til indhold af efteruddannelsen er, at uddannelsen skal tilføre arbejdsmiljøorganisationen og virksomheden relevante nye kompetencer.

Det er virksomheden, der skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse, der tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle arbejdsmiljøsituation. Det er ligeledes virksomheden, der afgør, hvilke kompetencer der er anvendelige i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Kursusdage kan ikke overføres til et nyt år

Du kan ikke samle kursusdage sammen i en pulje. Hvis du ikke kommer af sted i det år, hvor du har ret til supplerende uddannelse i arbejdsmiljø, bortfalder disse dage.

Oversigt over kurser

Læs her, hvilke kurser, som du har ret til at deltage i, når du er arbejdsmiljørepræsentant:

https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljorepraesentantens-opgaver-valg-og-uddannelse

Læs mere om at være arbejdsmiljørepræsentant:

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket