Kan jeg blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant?

Som medlem i Det Faglige Hus kan du både stille op til posten som arbejdsmiljørepræsentant og deltage i valget.

Modsat hvad der gælder for tillidsrepræsentanter, hænger hvervet nemlig ikke sammen med dit fagforeningsmedlemskab men følger reglerne i arbejdsmiljøloven.

Stiller loven krav om, at der skal være en arbejdsmiljøorganisation (AMO) på din arbejdsplads, kan du derfor også stille op til posten som arbejdsmiljørepræsentant.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'