Dit arbejdsmiljø, når du er gravid eller ammer

Du må ikke blive udsat for påvirkninger på dit arbejde, der kan skade dit foster, hvis du er gravid, eller dit nyfødte barn så længe du ammer. Det fremgår af arbejdsmiljøloven, der giver din arbejdsgiver ansvaret for, at du har et sikkert arbejdsmiljø.

Sikkerhedsvurdering

Når din arbejdsgiver får at vide, at du er gravid eller ammer, skal arbejdsgiveren lave en risikovurdering af dine konkrete arbejdsforhold og sikre sig, at dit arbejde ikke indebærer en fare for din graviditet eller amning.

Din læge kan også lave en risikovurdering eller sende dig videre til Arbejdsmedicinsk klinik, der kan beskrive, hvilke arbejdsopgaver du må varetage.

I nogle tilfælde kan der også være en politik for gravide og ammende på din arbejdsplads, som indeholder en risikovurdering.

Fare for gravide

Der er flere forhold i dit arbejdsmiljø, der kan udgøre en fare for din graviditet: 

  • Fysiske påvirkninger fx stød, støj, voldsrisiko, stråling, langvarigt stående og gående arbejde, tungt arbejde, natarbejde mv.
  • Smitsomme sygdomme fx røde hunde, lussingesyge, skoldkopper mv.
  • Kemiske påvirkninger fx arbejde med kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer mv. 

Du kan se flere eksempler i Arbejdstilsynets vejledning for gravide og ammendes arbejdsmiljø.

Fare for ammende

Arbejder du med stoffer og materialer, skal du være opmærksom på, at nogle af dem kan udgøre en fare for dit barn i ammeperioden.

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning, hvilke stoffer og materialer I skal være opmærksomme på, og som indebærer, at din arbejdsgiver skal lave en risikovurdering. 

Se Arbejdstilsynets vejledning her.

Planlægning af arbejde

Er der risiko for, at dit arbejde vil påvirke din graviditet eller amning negativt, skal din arbejdsgiver sætte forskellige tiltag i gang i denne rækkefølge. Er punkt 1 ikke tilstrækkeligt eller muligt, sættes punkt 2 i værk osv.

Din arbejdsgiver skal:

  1. sørge for tekniske foranstaltninger eller ændre indretning af arbejdsstedet.
  2. ændre i planlægningen og tilrettelæggelsen af dit arbejde.
  3. overføre dig til andre opgaver.
  4. beslutte at du ikke må udføre det pågældende arbejde.

Beslutter din arbejdsgiver, at du ikke må udføre det pågældende arbejde, og at det ikke er muligt at finde andre arbejdsopgaver til dig, har du ret til løn, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem.

Skånebehov og sygdom under graviditet

Selvom dit arbejdsmiljø er i orden, kan din graviditet bevirke, at du får skånebehov i forhold til dit arbejde, eller at du skal sygemeldes.

Det er altid din læges beslutning, hvad du har brug for, men det er din arbejdsgivers ansvar, at der bliver taget hensyn til dine skånebehov på arbejdspladsen, ellers kan det medføre en fraværsmelding.

Læs mere om fraværsmelding og sygdom under graviditet.

Se også Arbejdstilsynets vejledning for Gravides og ammendes arbejdsmiljø.

Brug for hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte os på Faglig hotline, hvis du har brug for flere oplysninger om dit arbejde som gravid eller ammende. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket