Barsel til sociale forældre

Familier med flere tiltænkte forældre kan dele barselsorlov mellem 4 forældre i alt. To retlige forældre og to sociale forældre, der ikke er barnets forældre, men tiltænkt en forældrelignende relation til barnet. Det gælder for børn født eller modtaget ved adoption den 1. januar 2024 eller senere.

Hvem er sociale forældre

Du bliver anset som en social forælder, når du ikke er retlig forælder til barnet, men hvis du har en forældrelignende relation til barnet og:

  1. du er ægtefælle til barnets forælder.
  2. du er samlever med barnets forælder i et ægteskabslignende forhold på mindst 2 år på orlovstidspunktet.
  3. du er kendt donor til barnet, fx hvis du som mand er donor for et lesbisk par.
  4. du er ægtefælle til den kendte doner eller samlever i et ægteskabslignende forhold på mindst 2 år på orlovstidspunktet.

Hvem kan overdrage barsel?

Det er kun den juridiske forælder, som du har en relation til, der kan overdrage orlov til dig, og du kan først få overdraget orloven, når barnet er født eller modtaget ved adoption.

Antal uger som mor kan overdrage

Mor kan ikke overdrage de 4 ugers graviditetsorlov eller de første 2 uger efter fødslen til dig.

En mor, der er i arbejde, kan helt eller delvist overdrage hendes 8 ugers orlov i uge 3-10 og 5 af hendes 14 ugers forældreorlov til dig, fordi 9 uger er øremærket til hende, når hun arbejder.

En ledig mor kan overdrage alle 14 ugers forældreorlov til dig.
 
Læs mere om mors barselsorlov.

Antal uger som far kan overdrage

Far/medmor kan ikke overdrage de 2 uger i forbindelse med fødslen til dig, men du kan helt eller delvist få overdraget de resterende 22 ugers orlov. Er far eller medmor i arbejde, er 9 af de 22 uger dog øremærket til ham eller hende og kan ikke overdrages til dig.

Læs mere om fars barselsorlov.

Ekstra uger hvis flere børn

De retlige forældre får ekstra barsel, hvis de får flere børn på en gang, hvilket i nogle tilfælde også kan betyde flere uger til dig som social forælder.

Læs mere om ekstra orlov ved tvillinger eller flere børn.

Hvordan skal barselsorloven holdes?

Som udgangspunkt skal du holde orloven, inden barnet bliver 1 år, men der kan også være mulighed for at forlænge eller udskyde orloven bl.a. afhængig af, om du er ledig eller i arbejde og hvilke uger, du har fået overdraget.

På borger.dk kan du læse om, hvordan du kan holde orloven, som du har fået overdraget.  

Giv arbejdsgiver besked

Skal du holde orlov inden for barnets første 10 uger, skal du og den anden forælder give besked til jeres arbejdsgivere 4 uger før terminsdatoen.

Holder du orlov efter 10. uge, skal du give din arbejdsgiver en barselsplan senest 6 uger efter fødslen.

Betaling

Du har ikke krav på løn under den barselsorlov, du har fået overdraget, medmindre du kan aftale det med din arbejdsgiver.

Du kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du opfylder lovens krav om beskæftigelse.

Flere oplysninger

På borger.dk kan du læse mere om barsel til sociale forældre.

Soloforælder

Er du soloforælder, kan du også læse om, hvordan du kan overdrage barsel til nærtstående familiemedlemmer

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket