Sorgorlov hvis du har mistet et barn

Mister I et barn under 18 år, har I som forældre ret til orlov. Det gælder også medmor, adoptionsforældre og kommende adoptionsforældre.

Dødsfald før og efter den 1. januar 2021

Fra den 1. januar 2021 har alle forældre, der mister et barn inden det fyldte 18. år, ret til 26 ugers sorgorlov. 

Har du mistet et barn inden den 1. januar 2021, fik du ret til 14 ugers sorgorlov, hvis barnet døde inden 32. uge efter fødslen. 

Forældre

Ifølge loven er forældre den biologiske mor og far, medmor samt adoptanter og kommende adoptanter, der har modtaget et barn.

Pligt til at underrette din arbejdsgiver

Du skal give din arbejdsgiver besked så hurtigt som muligt, hvis du skal have sorgorlov. Du skal også oplyse, hvor længe du forventer at holde orlov - gør det gerne skriftligt, så du har dokumentation på det.

Du har ret til at ændre den sorgorlov, som du har varslet, når blot du igen varsler det uden ugrundet ophold, dvs. hurtigst muligt.

26 ugers sorgorlov

Du har ret til sorgorlov i 26 uger, som regnes fra kalenderdagen efter barnets død, og sorgorloven kan ikke udskydes eller forlænges.

Du har lov til at genoptage arbejdet helt eller delvist i sorgorloven, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver, men din sorgorlov bliver ikke forlænget eller udskudt med de timer, du genoptager arbejdet. 

Er du på barselsorlov og mister barnet, stopper din barselsorlov, og du kan i stedet få sorgorlov.

Dødsfald under barselsorloven

Er du på barsel med ét barn og mister et andet barn fx et ældre barn, eller har du fået tvillinger og mister det ene barn under barselsorloven, vælger du selv, om du fortsætter eller afbryder din barsel for at holde sorgorlov. 

I kan også vælge, at kun den ene forældre går på sorgorlov, fx fordi den anden forældre får fuld løn under barsel.

Du har lov til at varsle en ny barselsplan pga. sorgorloven, også selvom det sker efter de første 6 uger efter fødslen, hvor din oprindelige barselsplan skal være afleveret. 

Sker dødsfaldet inden for de første 10 uger efter fødslen, skal I være opmærksom på, at mor ikke kan udskyde hendes barselsorlov i de første 10 uger og at far skal holde fædreorloven indenfor de første 10 uger. Til gengæld kan I holde sorgorloven bagefter, indtil I hver især har haft 26 ugers fravær efter dødsfaldet inkl. barsels- eller fædreorloven. 

Falder perioden med sorgorlov sammen med de 32 ugers forældreorlov, kan forældreorloven udsættes med den periode, hvor sorgorloven går ind over forældreorloven. Senest 4 uger før sorgorloven udløber, skal du give din arbejdsgiver besked om, at din forældreorlov fortsætter efter sorgorloven.

Tvillinger eller flere børn

Får I mere end ét barn og mister det ene barn, har begge forældre ret til 26. ugers sorgorlov fra det tidspunkt. I har dog også stadig ret til at holde barselsorloven på det andet barn eller de andre børn, hvis I har mere end 2. I vælger selv.

Mister I endnu et barn på et senere tidspunkt, har I ret til en ny sorgorlov på 26 uger – dog falder en evt. igangværende sorgorlov bort.

Abort eller for tidlig fødsel

Efter 22. svangerskabsuge vil der normalt være tale om en fødsel, uanset om barnet er levende født. Men det vil altid være en lægelig vurdering, hvornår der er tale om en abort eller en for tidlig fødsel.

En abort giver dig ikke ret til at holde sorgorlov, men du kan blive sygemeldt, hvis din læge skønner det. 

Bortadoption – 14 ugers sorgorlov

Ved bortadoption har begge forældre ret til 14 ugers sorgorlov, hvis I bortadopterer jeres barn inden den 32. uge efter fødslen.

Første orlovsdag regnes fra kalenderdagen efter bortadoptionen.

Mor kan få yderligere orlov

Har du som mor sorgorlov i din barselsperiode, kan du forlænge de 26 ugers sorgorlov, hvis din læge vurderer, at du lider af en graviditetsbetinget sygdom.

Du kan forlænge orloven indtil 46 uger efter fødslen.

Betaling

Du har kun ret til løn, mens du holder orlov, hvis det er aftalt i din kontrakt, en personalepolitik, eller hvis det fremgår af en gældende overenskomst

Offentlige ansatte har fx en lønaftale.

Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge under sorgorloven, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Udbetaling Danmark får automatisk besked, hvis dit barn har fået et CPR-nr. Er det ikke tilfældet, skal din arbejdsgiver eller din a-kasse indberette din orlov på Virk.dk.

Det kan få konsekvenser for dine dagpenge, hvis din orlov ikke bliver indberettet, og derfor skal du sikre dig, at det sker. 

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket