Soloforældre kan dele barselsorlov med nærtstående familiemedlemmer

Soloforældre med ret til barselsdagpenge kan overdrage barsel til et nærtstående familiemedlem. Det gælder for børn født eller modtaget ved adoption den 1. januar 2024 eller senere. 

Soloforældre kan overdrage orlov

Det er kun soloforældre, der kan overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem.  

Ifølge loven er du barnets eneste juridiske forælder og dermed soloforælder, hvis:

  1. den anden af barnets forældre er død.
  2. du er enlig adoptant af barnet.
  3. dit barn er blevet til ved assisteret reproduktion, og sæddonoren anses ikke som forælder i børneloven fx ved brug af ukendt sæddonor via fertilitetsklinik.
  4. dit barns mor er en surrogatmor, der ikke anses som forælder til barnet efter lovgivningen i fødselslandet.

Har dit barn en ukendt forælder, fx fordi faderskabet ikke er registreret eller anerkendt, anses du ikke som soloforælder.

Du kan kun overdrage orlov, hvis du har ret til barselsdagpenge på tidspunktet for overdragelsen.

Nærtstående familiemedlem

Ifølge loven er et nærtstående familiemedlem den juridiske mors/fars eller medmors forældre, søskende eller halvsøskende over 18 år.

Hvis den ene forælder er død, er forældre og søskende inkl. halvsøskende over 18 år til den afdøde forælder til barnet også omfattet.

Alderskravet om 18 år skal være opfyldt på overdragelses-tidspunktet.

Orlov mor kan overdrage

Du kan som barnets juridiske mor overdrage hele eller dele af dine 14 ugers forældreorlov – dog med undtagelse af de 9 uger, som er øremærket til dig, hvis du er lønmodtager.

Har du søgt om 22 ugers ekstra orlov, fordi du er soloforældre ved fødslen, eller har du søgt om at overtage orlov, som barnets anden juridiske forælder ikke har fået brugt pga. dødsfald efter fødslen, kan din ekstra orlov også overdrages til et nærtstående familiemedlem.

Orlov far/medmor kan overdrage

Du kan som barnets juridiske far/medmor overdrage hele eller dele af dine 22 ugers forældreorlov – dog med undtagelse af 9 uger, som er øremærket til dig, hvis du er lønmodtager.

Du kan også overdrage hele eller dele af den ekstra orlov, som du kan få, hvis dit barn har en udenlandsk surrogatmor, og du dermed er eneste juridiske forælder, eller hvis du har fået overdraget ubrugt orlov, som følge af den anden forældres død efter fødslen.

Ekstra uger hvis flere børn

Ved flerbørnsfødsler eller adoption af flere børn født ved samme fødsel, kan soloforælderen selv få ekstra barsel og derudover søge Udbetaling Danmark om ekstra orlov til nærtstående familiemedlemmer.

Læs mere om ekstra orlov ved tvillinger eller flere børn.

Skal holdes inden barnet bliver 1 år

Du skal som nærtstående familiemedlem holde det orlov, som du har fået overdraget med barselsdagpenge inden barnet fylder 1 år, ellers mister du det.

Du kan afbryde orloven for at holde ferie, som dog skal aftales med din arbejdsgiver.

Du skal varsle din orlov med 8 uger overfor din arbejdsgiver og samtidig oplyse om orlovens længe.

Flere oplysninger

Læs mere om barselsreglerne som nærtstående familiemedlem på Borger.dk.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket