Mors barsel fra august 2022

Er dit barn født den 2. august 2022 eller senere, kan du læse her om din ret til barsel. Er dit barn født før den 2. august 2022, gælder der andre barselsregler for dig, som du kan læse om her.

24 uger til hver

Barselsloven giver begge forældre 24 ugers orlov efter fødslen, medmindre I vælger at fordele orloven på en anden måde. Er du i arbejde, vil 11 af de 24 uger dog være øremærket til dig, dvs. at du ikke kan overdrage dem til en anden forælder. 

Mor

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel og 24 ugers orlov efter fødslen.

4 ugers graviditetsorlov

Fødsel

2 ugers tvungen barselsorlov

8 ugers barselsorlov i uge 3-10

14 ugers forældreorlov

I alt 24 uger efter fødslen


Graviditetsorlov

De 4 ugers graviditetsorlov er inklusiv din terminsdato. Føder du før tid, mister du resten af graviditetsorloven, men modsat bliver graviditetsorloven forlænget, hvis du går over tid.

Skal du have kejsersnit på en konkret aftalt dato, der afviger fra den oprindelige forventet fødselsdato, starter din graviditetsorlov 4 uger før datoen for dit planlagte kejsersnit.

Barselsorlov efter fødsel

Efter fødslen er dine 24 ugers orlov som mor fordelt på denne måde:

  • 2 ugers tvungen barselsorlov øremærket i forbindelse med fødslen.
  • 8 ugers barselsorlov i uge 3 – 10.
  • 14 ugers forældreorlov – 9 uger er øremærket til dig, hvis du er i arbejde.

Din orlov efter fødslen starter altid fra og med dagen efter, at du har født, og det gælder også, selvom du føder for tidligt.

2 ugers tvungen orlov

Du skal holde de første 2 uger i forbindelse med fødslen, mens der er forskellige muligheder for at overdrage, forlænge og udskyde de 8 og 14 uger, som tilsammen udgør 22 uger.

8 ugers barselsorlov

Er du i arbejde, kan de 8 ugers barselsorlov fra uge 3-10 overdrages helt eller delvist til far/medmor eller en social forælder. Du kan frit vælge, hvor meget orlov du vil overdrage af de 8 uger.

Du kan overdrage orloven på 2 forskellige måder:

  1. Du kan genoptage dit arbejde på fuld tid i de uger, som du overdrager. I det tilfælde skal far/medmor eller den sociale forælder holde orloven i uge 3–10.

  2. Du kan gå direkte over på dine 14 ugers forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 2 ugers tvunget orlov efter fødslen. Dermed er du stadig på orlov, hvilket giver far/medmor eller den sociale forælder forskellige muligheder for at udskyde/forlænge de uger, som du har overdraget til dem

Vælger du at overdrage de 8 uger eller dele heraf, skal I begge to give besked til jeres arbejdsgiver 4 uger før terminsdatoen.

14 ugers forældreorlov

Du har ret til at udskyde 5 af dine 14 ugers forældreorlov og holde dem, inden barnet bliver 9 år. Når du holder orloven, skal du varsle det overfor din arbejdsgiver senest 8 uger før.

Er du i arbejde bliver 9 af de 14 ugers forældreorlov øremærket til dig og skal holdes, inden barnet bliver 1 år. Er du forhindret i at holde orloven i perioden op til, at barnet bliver 1 år pga. særlige forhold, kan du have lov til at udskyde orloven og holde den, inden barnet bliver 3 år. Hvilke særlige forhold, der kan udskyde din orlov, kan du se her.   

De resterende 5 uger kan du overdrage til far/medmor eller en social forælder. Som ledig kan du overdrage samtlige 14 uger til far/medmor eller en social forælder.

Er du soloforældre, kan du overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem.  

Giv arbejdsgiver besked

Du skal give din arbejdsgiver besked om din graviditet og barsel inden for barselslovens frister, medmindre andet fremgår af din kontrakt, en personalehåndbog eller en gældende overenskomst. Se hvilke frister, der gælder efter barselsloven.

Ekstra orlov

Du kan få overdraget orlov fra far/medmor eller kan være i en særlig situation, hvor du får tildelt ekstra orlov eller selv kan søge om ekstra orlov fx:

  • 13 uger, hvis du bor alene og barnet har folkeregisteradresse hos dig og hertil yderligere 9 uger, hvis du også får eneforældremyndighed.
  • 22 uger, hvis du er barnets eneste juridiske forælder på fødselstidspunktet, dvs. soloforælder.
  • 13 uger, hvis du bor sammen med barnets anden forælder, der er under et andet lands lovgivning.
  • 9 uger, hvis den anden forælder er lønmodtager, har ret til barselsdagpenge og pga. varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan passe barnet alene.
  • 13 uger, hvis du får tvillinger eller flere børn.

Har barnet mistet den anden forælder efter fødslen, kan du hos Udbetaling Danmark søge om at få det orlov, som den afdøde forældre ikke har fået holdt. 

Udbetaling Danmark forklarer mere om reglerne under afsnittet:
Situationer, der kan have betydning for din orlov. 

Flere oplysninger

Du kan læse mere om barsel hos Udbetaling Danmark.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket