Kan jeg få løn, hvis jeg holder orlov, fordi jeg har mistet mit barn?

Barselsloven giver ret til sorgorlov, hvis dit barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden 32 uger efter fødslen. Læs mere om sorgorlov, hvis du er privat ansat.

Ansat i kommune eller region

Hvis du som forældre mister dit barn, har du ret til løn under de 14 ugers sorgorlov, hvis du er ansat i kommunen eller regionen og har ret til løn under sygdom.

Er I begge 2 offentlig ansat, har I hver især ret til 14 ugers sorgorlov med løn.

Adoptionssøgende forældre har også hver især ret til orlov med løn i 14 uger, hvis barnet dør inden den 32. uge efter, at barnet er modtaget.

Har du ikke ret til løn under sygdom, kan du få barselsdagpenge af Udbetaling Danmark, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven

Ansat i staten

Er du ansat i staten, har du som mor ret til løn under de 14 ugers sorgorlov, hvis du har ret til løn under sygdom.

Som far eller medmor bevarer du retten til løn under de 2 ugers fædreorlov, men du har ikke ret til løn under de 14 ugers sorgorlov. Du kan få dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Ved adoption har den ene adoptant ret til løn under de 14 ugers sorgorlov, hvis du også har ret til løn under sygdom.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.