Kan jeg som offentlig ansat få løn, hvis jeg holder orlov, fordi jeg har mistet mit barn?

Barselsloven giver ret til sorgorlov, hvis dit barn er dødfødt, dør inden det fyldte 18. år eller bortadopteres inden 32 uger efter fødslen. Det gælder, uanset om du er offentlig eller privat ansat.  

Som offentlig ansat er du omfattet af særlige lønaftaler i tilfælde af sorgorlov.

Ansat i kommune eller region

Hvis dit barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32 uge, har du som forældre ret til løn i op til 14 ugers sorgorlov, hvis du er ansat i kommunen eller regionen og har ret til løn under sygdom.

Er I begge 2 offentlig ansat, har I hver især ret til 14 ugers sorgorlov med løn.

Adoptionssøgende forældre har også ret til de 14 ugers løn, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen.

Lider mor af en graviditetsbetinget sygdom efter fødslen forlænges perioden med løn i sygdomsperioden dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.  

Far og medmor bevarer retten til løn i 2 ugers sammenhængende orlov  efter fødslen, hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger efter fødslen.

Vær også opmærksom på, at du kan have ret til yderligere sorgorlov med dagpenge fra Udbetaling Danmark, fordi barselsloven dels giver mulighed for 26 ugers sorgorlov og dels gælder, hvis dit barn dør, inden det fylder 18 år.

Har du ikke ret til løn under sygdom, kan du få barselsdagpenge af Udbetaling Danmark, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Læs mere om sorgorlov efter barselsloven.

Ansat i staten

Er du ansat i staten, har du som forældre ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger, hvis du har ret til løn under sygdom.
Det gælder fra den 1. april 2021, hvor perioden med løn under sorgorlov forlænges fra 14 uger til 26 uger, og hvor begge forældre får ret til løn fremover.

Adoptionsforældre og kommende adoptanter, der har modtaget et barn og mister barnet, inden det fylder 18 år, er også omfattet af retten til løn.

Ved bortadoption har begge forældre ret til sorgorlov med løn i op til 14 uger, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, og hvis du har ret til løn under sygdom.

Har du ikke ret til løn under sygdom, kan du få dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.