Kan jeg som offentlig ansat få løn, hvis jeg holder orlov, fordi jeg har mistet mit barn?

Barselsloven giver ret til sorgorlov, hvis dit barn er dødfødt, dør inden det fylder 18 år eller bortadopteres inden 32 uger efter fødslen. Det gælder, uanset om du er offentlig eller privat ansat.  

Som offentlig ansat er du omfattet af særlige lønaftaler i tilfælde af sorgorlov.

Ansat i kommune eller region

Er du ansat i kommunen eller i regionen, har du som forældre ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger, hvis du har ret til løn under sygdom. Adoptivforældre har også ret til løn i op til 26 ugers sorgorlov, hvis jeres barn dør, inden det bliver 18 år.  Det gælder fra den 1. april 2022, hvor perioden med løn under sorgorlov forlænges fra 14 uger til 26 uger.

Er I begge to offentlig ansat, har I hver især ret til 26 ugers sorgorlov med løn.

Ved bortadoption inden den 32. uge efter fødslen, har hver forældre ret til 14 ugers sorgorlov med løn.

Lider mor af en graviditetsbetinget sygdom efter fødslen, forlænges perioden med løn i sygdomsperioden - dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.  

Far og medmor bevarer retten til løn i 2 ugers sammenhængende orlov efter fødslen, hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger efter fødslen.

Mister I et barn, mens du er på orlov med et andet barn, så udsættes din igangværende orlov, som du kan holde igen, inden barnet bliver 9 år. Fik du løn under den afbrudte orlov, kan du have ret til at beholde lønnen, når du holder den udskudte orlov.

Har du ikke ret til løn under sygdom, kan du få barselsdagpenge af Udbetaling Danmark, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Læs mere om sorgorlov efter barselsloven.

Ansat i staten

Er du ansat i staten, har du som forældre ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger, hvis du har ret til løn under sygdom.
Det gælder fra den 1. april 2021, hvor perioden med løn under sorgorlov forlænges fra 14 uger til 26 uger, og hvor begge forældre får ret til løn fremover.

Adoptionsforældre og kommende adoptanter, der har modtaget et barn og mister barnet, inden det fylder 18 år, er også omfattet af retten til løn.

Ved bortadoption har begge forældre ret til sorgorlov med løn i op til 14 uger, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, og hvis du har ret til løn under sygdom.

Har du ikke ret til løn under sygdom, kan du få dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket