Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under min graviditet?

Bliver du i løbet af din graviditet ude af stand til at passe dit arbejde, kan der set med juridiske øjne være tale om enten en sygemelding eller en fraværsmelding.

Forskellen er vigtig, og opstår der den mindste tvivl, skal du straks kontakte os, så vi kan vejlede dig og gå i dialog med din arbejdsgiver.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'