Er der dage, hvor jeg ikke kan blive pålagt at holde ferie?

Når du holder ferie, skal du altid aftale det med din arbejdsgiver. Bliver I uenige, er det din arbejdsgiver, som bestemmer, hvornår du kan holde ferie.

Ifølge ferieloven kan du dog ikke blive pålagt at holde ferie på en række forskellige dage. Vi har samlet de forskellige dage nedenfor.

Traditionelle helligdage

På de traditionelle helligdage, kan du ikke blive pålagt at holde ferie – medmindre du normalt arbejder på helligdage, hvilket fx kan være tilfældet indenfor hotel- og restaurationsbranchen. 

Det gælder disse dage:

  • Nytårsdag
  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. påskedag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • Store bededag
  • 2. Pinsedag
  • 1. og 2. juledag.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at den 1. maj, Grundlovsdag, den 24. og den 31. december ikke er traditionelle helligdage.

Erstatningsfridage

Du kan ikke holde ferie på erstatningsfridage, som du har fået for at arbejde på en søndag eller helligdag.

Det ugentlige fridøgn

Du kan ikke holde ferie på det ugentlig fridøgn, som du har ret til ifølge arbejdsmiljøloven. For langt de fleste lønmodtagere er det søndag.

Dage med feriehindring

Du kan ikke holde ferie, hvis du har en feriehindring. Det gælder fx ved sygdom, barsel mv.   

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'