Er grundlovsdag en fridag?

Grundlovsdag den 5. juni er ikke en helligdag, men en helt almindelig arbejdsdag.

Du skal derfor møde på arbejde som normalt denne dag, medmindre du har en aftale med din arbejdsgiver om at holde fri, med eller uden løn.

I en del overenskomster er grundlovsdag dog en halv eller en hel betalt fridag.

1. maj, juleaften og nytårsaften

Se også reglerne for, hvornår du kan holde fri på andre mærkedage fx 1. maj, juleaften og nytårsaften. Du kan også få svar på, om du har ret til fri, hvis du skal til tandlæge, eller hvis der er sygdom eller ulykke i familien.

Løn eller feriepenge?

Du kan også læse mere om feriepenge og løn under ferie, samt hvornår du krav på et ferietillæg.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'