Bliver mine feriepenge indefrosset i den nye feriefond, uanset om jeg får løn under ferie eller feriegodtgørelse?

Ja, feriepenge optjent i overgangsperioden skal overføres til fonden, Lønmodtagernes Feriemidler, uanset om du holder ferie med løn eller får feriegodtgørelse.

Din optjente ferie vil blive beregnet med 12,5% af din ferieberettigede løn. Det vil også ske for dig, som holder ferie med løn.

Som udgangspunkt er det arbejdsgivers ansvar,  at indberette dine feriepenge til den nye fond. Bruger arbejdsgiver FerieKonto eller en anden godkendt feriekortordning, overtager de dog ansvaret for indberetningen til fonden.

Det er kun feriepenge optjent i overgangsperioden 01.09.19 – 31.08.20, som din arbejdsgiver skal indberette til fonden.