Skal min arbejdsgiver indbetale eller kun indberette mine feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler?

Alle ansatte skal have indberettet feriepenge optjent i overgangsperioden 01.09.19-31.08.20 til Lønmodtagernes Feriemidler, men feriepengene skal ikke nødvendigvis indbetales med det samme.

Hvem indberetter?

Det er arbejdsgivers ansvar at indberette dine feriepenge til fonden, medmindre din arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en anden godkendt feriekasse, som i så fald overtager ansvaret for at indberette til fonden.

Indberetning til fonden

Fristen for at indberette var den 31. december 2020, og derfor skal du nu kunne se indberetningen her.

Disse oplysninger skal fremgå:

  1. Dit navn og cpr-nr. eller anden entydig identifikation.
  2. Det beløb, som dine tilgodehavende feriemidler udgør.
  3. Antallet af opsparede feriedage.

Senest den 31. december 2020 skal fonden have modtaget indberetningen, som du kan se her.

Indbetaling

I overgangsåret er der ikke ændret på din arbejdsgivers pligt til at afregne dine tilgodehavende feriepenge til fx Feriekonto eller modsat din arbejdsgivers ret til at beholde dem i virksomheden og udbetale dem direkte til dig på ferietidspunktet.  

Dine feriepenge skal indbetales til Feriekonto eller en anden godkendt feriekasse, når du holder ferie med feriepenge, eller hvis du er fratrådt. Din arbejdsgiver har dog lov til at beholde feriepengene i virksomheden, hvis arbejdsgiver har en overenskomst med egen feriegarantiordning.

Modsat kan din arbejdsgiver fortsat beholde dine feriepenge i virksomheden – og udbetale dem på ferietidspunktet -  hvis du holder ferie med løn, eller hvis din arbejdsgiver har en overenskomst med sin egen feriegarantiordning

Indbetaling skal uændret ske til de sædvanlige frister til Feriekonto for timelønnede og fratrådte funktionær.

Vælger din arbejdsgiver at beholde feriepengene, skal han hvert år inden den 31. august bekræfte over for fonden, at han fortsat ønsker at beholde feriepenge, som du har optjent i overgangsperioden.

Fonden kan pålægge din arbejdsgiver at indbetale feriepengene, hvis din arbejdsgiver ikke foretager selve indberetningen.

Frister

Der er forskel på, hvornår dine feriepengene skal være indberettet og indbetalt til fonden. Det afhænger af om Feriekonto eller arbejdsgiver har dine feriepenge.

Udbetaler af feriepenge  Frist for indberetning  Frist for indbetaling til fonden
Arbejdsgiver , som retlig har valgt at ”beholde” feriepengene 31. december 2020 Udbetales direkte af arbejdsgiver, når du forlader arbejdsmarkedet.
Arbejdsgiver, der fravælger retten til at beholde feriepengene 31. december 2020 31. december 2020
Feriekonto/anden godkendt feriekasse ifølge overenskomst - senest 1. april 2020 for feriepenge optjent i perioden 01.09.19-31.12.19

- senest 31. december 2020 for feriepenge optjent i perioden 01.01.20-31.08.20. 
31. december 2020

 

Konkurs

Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker dine krav, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Hvis LG dækker feriepenge optjent i overgangsperioden 01.09.19 - 31.08.20, skal LG indberette, hvor mange feriepenge og dage, du har optjent. LG´s indberetning vil træde i stedet for evt. tidligere indberetning fra din arbejdsgiver.

Ophører, opløses eller opgiver virksomheden tilknytningen til Danmark, og har din arbejdsgiver valgt at beholde dine tilgodehavende feriepenge, skal arbejdsgiver under alle omstændigheder indbetale dine tilgodehavende feriepenge til fonden.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket