Kan jeg søge om tabt arbejdsfortjeneste?

Du har mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et barn under 18 år med handicap eller alvorlig lidelse. Det er en betingelse, at det skønnes nødvendigt, at du er hjemme hos barnet.

Du kan være berettiget til kompensation, hvis dit barn fx:

  • har et ekstraordinært stort plejebehov.
  • ofte skal til behandling.
  • ikke kan benytte dagtilbud.
  • kræver at du er fuldt ud til stede.

Du eller barnets anden forælder kan begge være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. I behøver ikke bo sammen. Andre nærtstående, som bor sammen med barnet, kan også være berettiget.

Hvor meget kan du få?

Det er kommunen, som efter en konkret vurdering beslutter, hvor mange timer du kan få tabt arbejdsfortjeneste for. Normalt kan barnets forældre tilsammen højst bevilges 37 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen. I kan dele timerne.

Størrelsen af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere arbejdsindtægt. Du kan dog højst modtage et beløb på 35.247 kr. (2024 takst).

Har du inden bevillingen haft en pensionsordning via dit arbejde, kan du muligvis blive kompenseret for dele af den manglende indbetaling. Du skal kontakte kommunen om det.

Hvor lang tid kan du få?

Som udgangspunkt er tabt arbejdsfortjeneste en løbende ydelse. Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for i hvor lang tid, du kan få tabt arbejdsfortjeneste, så længe du og dit barn opfylder betingelserne. 

Tabt arbejdsfortjeneste bevilges ofte i perioder på 1-5 år af gangen.

Der skal udbetales hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder (afviklingsperioden) efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet. Reglen gælder dog ikke, hvis hjælpen ydes i en periode, der er fastlagt på forhånd. Her er afviklingsperioden de sidste 3 måneder af den fastlagte periode.

Du har mulighed for selv at frasige dig retten til tabt arbejdsfortjeneste i hele eller dele af afviklingsperioden.

Hvordan søger du?

Du skal ansøge din bopælskommune om tabt arbejdsfortjeneste.

Det er vigtigt, du søger så hurtigt som muligt, da du tidligst kan blive berettiget til tabt arbejdsfortjeneste fra ansøgningsdatoen.

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp

Denne gennemgang er ikke dækkende for alle regler om tabt arbejdsfortjeneste, da meget afhænger af din og dit barns situation.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket