Kan jeg få dagpenge under kollektiv ferielukning?

Kollektiv ferielukning betyder, at en virksomhed holder helt lukket i en periode. Det kan også dreje sig om en afgrænset del af virksomheden, fx en produktionsenhed.

Hvis arbejdspladsen holder kollektivt ferielukket, kan din arbejdsgiver kræve, at du holder ferie, selvom du ikke har optjent ret til betaling for ferien. Der kan højst være tale om kollektiv ferielukning i op til 5 uger om året.

Din arbejdsgiver skal senest varsle kollektiv ferielukning 3 måneder før ferien, hvis den ligger i hovedferien (1. maj til 30. september). Kollektiv ferielukning uden for hovedferien skal senest varsles 1 måned før ferien.

Der er visse krav, der skal være opfyldt for, at du kan få dagpenge under varslet kollektiv ferielukning.

Du skal:

Hvis du er omfattet af en kollektiv ferielukning mellem jul og nytår, er du dog fritaget for at melde dig ledig ved jobcentret. Det gælder dog ikke, hvis din arbejdsplads har ferielukket tidligere end den 24. december, eller hvis ferielukningen slutter senere end 1. januar. Her skal du tilmelde dig jobcentret den første feriedag.

Holder din arbejdsgiver ferielukket mere end 5 uger i et ferieår, er der ikke tale om kollektiv ferielukning. Du kan stadig søge om dagpenge under ferielukningen, men så skal du udover de nævnte betingelser også have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, ligesom du ikke må forbeholde din arbejdskraft for arbejdsgiveren.

For at få dagpenge under kollektiv ferielukning skal du indsende en ledighederklæring og sende dokumentation for, at der er tale om en kollektiv varslet ferielukning.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.