Skal jeg holde ferie ved kollektiv lukning, når jeg ikke har mere ferie?

Som udgangspunkt kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har feriepenge til ferien. Kollektiv ferielukning er dog en undtagelse, hvor arbejdsgiver under visse forudsætninger kan kræve, at du holder ferie, selvom det bliver for egen regning. Men modsat kan du også have ret til at få ferie på forskud.

Kollektiv ferielukning betyder, at en virksomhed holder helt lukket i en periode. Det kan også dreje sig om en afgrænset del af virksomheden, fx en produktionsenhed.

Bemærk at der ikke nødvendigvis er tale om kollektiv ferielukning efter ferielovens regler, hvis du udfører dit arbejde hos din arbejdsgivers kunde, som holder kollektiv lukket pga. ferie.  

Varsel

Når din arbejdsgiver pålægger dig at holde ferie, skal det varsles efter ferielovens regler, hvilket også gælder ved kollektiv ferielukning

Dagpenge og kollektiv ferielukning

Du kan måske få dagpenge fra din a-kasse, hvis du ikke har feriepenge til en kollektiv ferielukning, men det kræver, at du er tilmeldt jobcenteret og står til rådighed for arbejdsmarkedet i stedet for at holde ferie.

Læs mere om dagpenge under kollektiv ferielukning.

Elev

Er du ansat som elev efter lov om Erhvervsuddannelser, gælder der særlige ferieregler for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket