Tro og love-erklæring ved udskydelse af ferie DFH-265

Blanketten bruges til at oplyse os om, at du ikke har afholdt ferie i perioden, som Feriekonto har registreret. Du har ret til ydelser fra os, hvis du på tro- og love kan erklære, at ferien ikke er afholdt, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til ydelser.