Hvad er Min Plan?

‘Min Plan’ er en plan, du laver sammen med os og jobcentret. Den beskriver bl.a., hvordan din mulighed for at få varig beskæftigelse kan forbedres.

’Min Plan’ indeholder blandt andet alle fremadrettede aftaler om tilbud, indsatser og aktiviteter. Den skal give både dig, jobcentret og os et samlet overblik over, hvad der er aftalt. Det er vigtigt, at du overholder de aftaler, som fremgår af 'Min Plan', og som du har indgået med os, jobcentret eller anden aktør.

Vi starter på ’Min Plan’ ved den CV-samtale, du kommer til hos os senest 2 uger efter, at du er tilmeldt jobcentret. Vi laver et udkast til planen med bl.a. en beskrivelse af din situation. Herunder fx ledighedshistorik, tidligere beskæftigelse, uformelle kompetencer, jobmuligheder, evt. behov for karriereskifte og uddannelsesløft. Vi sender herefter udkastet til jobcentret, og du får også en kopi med herfra.

Ved din 1. samtale i jobcentret efter CV-samtalen tager jobcentret stilling til din plan med udgangspunkt i det udkast, vi har lavet. Når de har fastlagt den endelige plan, får du den digitalt på ’Min Side’ på www.jobnet.dk.

Tilbud fra jobcentret sendes i e-Boks

Når jobcentret skal give dig et tilbud, fx virksomhedspraktik, sender de afgørelsen til dig i e-Boks. I brevet vil jobcentret samtidig oplyse dig om reglerne for afgørelsen, og hvordan du evt. klager over den. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket