Hvad er en erhvervskompetencegivende uddannelse?

Hvis du er ledig, kan det have betydning for dig, om du har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej. Der er fx særlige regler i forhold til din ret og pligt til aktiveringstilbud. Det kan også have betydning for din kontanthjælp.

En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne giver adgang til arbejdsmarkedet som fagudlært. Fx tømrer, kontorassistent, social- og sundhedsassistent m.m. Du kan begynde på en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen (grundskolen).

Videregående uddannelser

Videregående uddannelse er typisk en overbygning på enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Der er flere forskellige former for videregående uddannelser.

En kort videregående uddannelse:

Den varer som hovedregel 2 år, men kan også vare længere. Det kan fx være en kort IT-uddannelse.

En mellemlang videregående uddannelse:

Den varer mellem 3-4½ år. Det er også professionsbacheloruddannelser. Det kan fx være socialrådgiver- eller pædagoguddannelsen.

En lang videregående uddannelse:

Den varer mellem 5-6 år. Det kan fx være uddannelse som civilingeniør.

Uddannelser som ikke er erhvervskompetancegivende?

Gymnasielle- eller forberedende uddannelser er ikke erhvervskompetancegivende.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket