Særligt tilbud om uddannelse

Er du ledig, fyldt 30 år, og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du få et særligt tilbud om at uddanne dig, mens du modtager dagpenge. Tilbuddet kaldes for uddannelsesløft.

Hvis du har en uddannelse, som du ikke har brugt i de sidste 5 år, bliver den betragtet som forældet.

Tilbud om uddannelsesløft aftales med jobcentret

Et tilbud om uddannelsesløft kan kun gives efter aftale mellem dig og jobcentret. Derfor har du heller ikke pligt til at tage imod tilbuddet om uddannelsesløft. Men når det er aftalt med jobcentret, skal du påbegynde og deltage aktivt i uddannelsen. Dermed er du omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og udeblivelse under uddannelsen.

Rådighed under uddannelsen

Når du deltager i et tilbud om uddannelsesløft,  er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Dagpengesats under et uddannelsesløft

Dagpengesatsen under uddannelsen kan højst udgøre 80% af højeste dagpengesats. Du kan dog ikke få mere end den dagpengesats du ellers ville have ret til. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret højest kan få 16.287 kr. pr. måned (2024).

Da uddannelsesløftet gives som et tilbud om vejledning og opkvalificering, kan du søge om befordringsgodtgørelse ved os.

Mulighed for lån under uddannelsen

Hvis din individuelle månedssats er mere end 16.287 kr. pr. måned (2024), kan du låne forskellen mellem dette og din månedssats dog maksimalt 100% af dagpengenes maksbeløb, som er 20.359 kr. (2024).

Beløbet bliver fratrukket 37 %, hvilket svarer til en gennemsnitlig beregnet skatteprocent. Det betyder, at du under uddannelsen kan få ca. det samme udbetalt efter skat, som du ville få udbetalt i dagpenge, hvis ikke du tog uddannelsen.

Det er os, som administrer udbetalingen af lånet, og det udbetales derfor ligesom dagpenge - bagudrettet og pr. måned.

Statens Administration står for at administrere tilbagebetalingen af lånet. Tilbagebetalingen skal starte senest 1 år efter udløb af det år, hvor uddannelsen er afsluttet. Lånet skal som udgangspunkt tilbagebetales over højest 7 eller 8 år alt efter, hvor stort det er.

Tilbud om uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats inden for områder med mangel på arbejdskraft

Du kan få en forhøjet dagpengesats, hvis du begynder på en erhvervsuddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft. 

Dagpengesatsen er 110 % af din individuelle dagpengesats og kan højest udgøre 110 % af den højeste dagpengesats. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret højest kan få 22.395 kr. pr. måned (2024).

For at blive omfattet af ordningen er det et krav, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til uddannelsesløft, og at du begynder på en uddannelse som fremgår af en positivliste.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket