Særligt tilbud om uddannelse

Er du ledig, fyldt 30 år, og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du få et særligt tilbud om at uddanne dig, mens du modtager dagpenge. Tilbuddet kaldes for uddannelsesløft.

Hvis du har en uddannelse, som du ikke har brugt i de sidste 5 år, bliver den betragtet som forældet.

Tilbud om uddannelsesløft aftales med jobcentret

Et tilbud om uddannelsesløft kan kun gives efter aftale mellem dig og jobcentret. Derfor har du heller ikke pligt til at tage imod tilbuddet om uddannelsesløft. Men når det er aftalt med jobcentret, skal du påbegynde og deltage aktivt i uddannelsen. Dermed er du omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og udeblivelse under uddannelsen.

Rådighed under uddannelsen

Når du deltager i et tilbud om uddannelsesløft,  er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Dagpengesats under et uddannelsesløft

Dagpengesatsen under uddannelsen kan højst udgøre 80% af højeste dagpengesats. Du kan dog ikke få mere end den dagpengesats du ellers ville have ret til. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret højest kan få 15.782 kr. pr. måned (2023).

Da uddannelsesløftet gives som et tilbud om vejledning og opkvalificering, kan du søge om befordringsgodtgørelse ved os.

Mulighed for lån under uddannelsen

Hvis din individuelle månedssats er mere end 15.782 kr. pr. måned (2023), kan du låne forskellen mellem dette og din månedssats. Dog fratrukket 37 pct. svarende til en gennemsnitlig beregnet skatteprocent. Det betyder, at du under uddannelsen kan få cirka det samme udbetalt efter skat, som du ville få udbetalt i dagpenge, hvis ikke du tog uddannelsen.

Det er os, som administrer udbetalingen af lånet, og det udbetales derfor ligesom dagpenge - bagudrettet og pr. måned.

Statens Administration står for at administrere tilbagebetalingen af lånet. Tilbagebetalingen skal starte senest 1 år efter udløb af det år, hvor uddannelsen er afsluttet. Lånet skal som udgangspunkt tilbagebetales over højest 7 eller 8 år alt efter, hvor stort det er.

Midlertidig tilbud om uddannelsesløft inden for områder med mangel på arbejdskraft

I perioden 01.07.23 – 31.12.23 kan du under en midlertidig ordning begynde på en erhvervsuddannelse med en forhøjet dagpengesats, hvis der er tale om en uddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft. Det vil sige, at uddannelsen skal fremgå af en positivliste.

Dagpengesatsen under den midlertidig ordning er 110 % af din individuelle dagpengesats og kan højest udgøre 110 % af den højeste dagpengesats. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret højest kan få 21.701 kr. pr. måned (2023).

For at blive omfattet af ordningen er det et krav, at du begynder på uddannelsen senest den 31. december 2023.

Hvis du er begyndt på et tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse i perioden 01.01.23 – 30.06.23, kan du fra den 1. juli 2023 overgå til ordningen, hvis betingelserne er opfyldt.

Ordningen har også tidligere været gældende i perioden 01.08.20 – 31.12.22.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket