Særligt tilbud om uddannelse

Er du ledig, fyldt 30 år, og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du få et særligt tilbud om at uddanne dig, mens du modtager dagpenge. Tilbuddet kaldes for uddannelsesløft.

Hvis du har en uddannelse, som du ikke har brugt i de sidste 5 år, bliver den betragtet som forældet.

Tilbud om uddannelsesløft aftales med jobcentret

Et tilbud om uddannelsesløft kan kun gives efter aftale mellem dig og jobcentret. Derfor har du heller ikke pligt til at tage imod tilbuddet om uddannelsesløft. Men når det er aftalt med jobcentret, skal du påbegynde og deltage aktivt i uddannelsen. Dermed er du omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og udeblivelse under uddannelsen.

Rådighed under uddannelsen

Når du deltager i et tilbud om uddannelsesløft,  er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Dagpengesats under et uddannelsesløft

Dagpengesatsen under uddannelsen kan højst udgøre 80% af højeste dagpengesats. Du kan dog ikke få mere end den dagpengesats du ellers ville have ret til. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret højest kan få 15.458 kr. pr. måned (2021).

Vælger du at begynde på en uddannelse i perioden 01.08.20 - 31.12.22, som er på Beskæftigelsesministeriets liste over erhvervsuddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, vil du kunne få 110% af din hidtidige dagpengesats under uddannelsen - dog højst 110% af den højeste dagpengesats. For uddannelser, der ikke er på listen, vil du højst kunne få 80% af den højeste dagpengesats. 

Da uddannelsesløftet gives som et tilbud om vejledning og opkvalificering, kan du søge om befordringsgodtgørelse ved os.

Mulighed for lån under uddannelsen

Hvis din individuelle månedssats er mere end 15.458 kr. pr. måned (2021), kan du låne forskellen mellem dette og din månedssats. Dog fratrukket 37 pct. svarende til en gennemsnitlig beregnet skatteprocent. Det betyder, at du under uddannelsen kan få cirka det samme udbetalt efter skat, som du ville få udbetalt i dagpenge, hvis ikke du tog uddannelsen.

Det er os, som administrer udbetalingen af lånet, og det udbetales derfor ligesom dagpenge - bagudrettet og pr. måned.

Statens Administration står for at administrere tilbagebetalingen af lånet. Tilbagebetalingen skal starte senest 1 år efter udløb af det år, hvor uddannelsen er afsluttet. Lånet skal som udgangspunkt tilbagebetales over højest 7 eller 8 år alt efter, hvor stort det er.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.