Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Særligt tilbud om uddannelse

Er du ledig, fyldt 30 år, og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan du få et særligt tilbud om at uddanne dig, mens du modtager dagpenge. Tilbuddet kaldes for uddannelsesløft.

Hvis du har en uddannelse, som du ikke har brugt i de sidste 5 år, bliver den betragtet som forældet.

Til og med den 31. december 2020 gælder der en forsøgsperiode, hvor målgruppen for uddannelsesløft udvides, så den også gælder dagpengemodtagere over 30 år, der tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse.

Trinnet skal dog være færdiggjort 18 måneder, før dagpengemodtageren må begynde på et trin eller speciale. Ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan fremover tage første trin i en erhvervsuddannelse.

Krav til uddannelse under tilbud om uddannelsesløft

For at en uddannelse kan gennemføres som et uddannelsesløft, skal den være en erhvervsuddannelse. Den vælges ud fra dine ønsker og forudsætninger. Uddannelsen skal dog også så vidt muligt være inden for et område, hvor der er behov for arbejdskraft. Det er et krav, at hele uddannelsen kan blive gjort færdig inden for din dagpengeperiode.

Der gælder dog en forsøgsperiode frem til den 31. december 2020, hvor det er muligt, at erhvervsuddannelsen rækker ud over dagpengeperioden. Fremover behøver kun 4/5 af erhvervsuddannelsen at være i dagpengeperioden, hvis du er villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår. 

Tilbud om uddannelsesløft aftales med jobcentret

Et tilbud om uddannelsesløft kan kun gives efter aftale mellem dig og jobcentret. Derfor har du heller ikke pligt til at tage imod tilbuddet om uddannelsesløft. Men når det er aftalt med jobcentret, skal du påbegynde og deltage aktivt i uddannelsen. Dermed er du omfattet af reglerne om selvforskyldt ledighed og udeblivelse under uddannelsen.

Rådighed under uddannelsen

Når du deltager i et tilbud om uddannelsesløft,  er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Dagpengesats under et uddannelsesløft

Dagpengesatsen under uddannelsen kan højst udgøre 80% af højeste dagpengesats. Du kan dog ikke få mere end den dagpengesats du ellers ville have ret til. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret højest kan få 15.266 kr. pr. måned (2020).

Vælger du at påbegynde en uddannelse i perioden frem til den 31. december 2020, som er på Beskæftigelsesministeriets liste over erhvervsuddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, vil du kunne bevare din dagpengesats under uddannelsen. For uddannelser, der ikke er på listen, vil man højest kunne få 80% af den højeste dagpengesats. 

Da uddannelsesløftet gives som et tilbud om vejledning og opkvalificering, kan du søge om befordringsgodtgørelse ved os.

Mulighed for lån under uddannelsen

Hvis din individuelle månedssats er mere end 15.266 kr. pr. måned (2020), kan du låne forskellen mellem dette og din månedssats. Dog fratrukket 37 pct. svarende til en gennemsnitlig beregnet skatteprocent. Det betyder, at du under uddannelsen kan få cirka det samme udbetalt efter skat, som du ville få udbetalt i dagpenge, hvis ikke du tog uddannelsen.

Det er os, som administrer udbetalingen af lånet, og det udbetales derfor ligesom dagpenge - bagudrettet og pr. måned.

Statens Administration står for at administrere tilbagebetalingen af lånet. Tilbagebetalingen skal starte senest 1 år efter udløb af det år, hvor uddannelsen er afsluttet. Lånet skal som udgangspunkt tilbagebetales over højest 7 eller 8 år alt efter, hvor stort det er.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.