DFH-310 Ansøg om befordringsgodtgørelse

Blanketten skal du bruge, hvis du ønsker at søge om befordringsgodtgørelse, når du er ledig og deltager i et tilbud fra jobcenteret. Du kan søge om skattefri befordring til følgende tilbud: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og offentligt løntilskud.

Kørsel til jobrettet uddannelse

Du skal også bruge blanketten, hvis du ønsker at søge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med, at du deltager på jobrettet uddannelse. Vær opmærksom på, at der ved jobrettet uddannelse kun gives befordring, hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse.

Sådan beregner vi din befordringsgodtgørelse

Du kan søge om befordringsgodtgørelse for den del, der ligger udover 24 km pr. dag. Du skal være opmærksom på, at kilometerantallet beregnes ud fra den ”normale transportvej” mellem bopælen og stedet, hvor du gennemfører tilbuddet. Det vil som udgangspunkt være den korteste rute. 

I 2024 kan du få 1,12 kr. pr. km., du kører mellem din bopæl og uddannelsesstedet.

Udbetalingen er skattefri.

Husk at læse vejledningen, inden du søger om befordringsgodtgørelse.