6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Når du er ledig og modtager dagpenge, har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse med dagpenge, hvis du opfylder kravene for jobrettet uddannelse.

Hvem kan deltage i jobrettet uddannelse?

Du kan som ledig deltage i en jobrettet uddannelse, hvis du tilhører en af disse målgrupper:

  • Du er ufaglært. Du har afsluttet folkeskolen og har måske en gymnasial uddannelse.
  • Du er faglært. Du har en erhvervsuddannelse, en erhvervsfaglig grunduddannelse, en lærlingeuddannelse el.lign.
  • Du er ledig. Du har en kort videregående uddannelse, der ikke overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og du har samtidig en erhvervsuddannelse.

Særlige regler hvis du arbejder på nedsat tid som lønmodtager eller har en selvstændig bibeskæftigelse

Du kan ikke deltage i jobrettet uddannelse, men du kan søge om SVU- eller VEU-godtgørelse efter de regler, der gælder for disse ydelser, hvis du arbejder på nedsat tid som lønmodtager eller har en selvstændig bibeskæftigelse.

Hvornår kan du begynde på jobrettet uddannelse?

Du kan tidligst starte i jobrettet uddannelse, når du har været i ledig i sammenlagt mindst 5 uger. Det vil sige, at du skal have fået udbetalt dagpenge for mindst 5 uger. Det er vigtigt, at du ikke begynder på den jobrettede uddannelse, før vi har godkendt din ansøgning. 

Hvis du er begyndt på en uddannelse i din opsigelsesperiode, er der mulighed for at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første dag, du er ledig, hvis du opfylder betingelserne for at deltage i jobrettet uddannelse.

Hvornår skal uddannelsen være afsluttet?

Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden for de første 9 måneder sammenlagt ledighed.

Tjek positivlisten og se hvilke uddannelser kan du vælge

Du kan deltage i de uddannelser, der fremgår af den landsdækkende positivliste. Du finder positivlisten her: Positivlisten.

Du kan kombinere kurser fra positivlisten og tilmelde dig løbende, så længe de er inden for samme erhvervsgruppe.

Hvordan søger du om jobrettet uddannelse?

Du søger om jobrettet uddannelse ved at udfylde ansøgningsblanketten AR237. Det er uddannelsesstedet, der skal udlevere blanketten til dig. Den skal udfyldes af både dig og uddannelsesstedet, før du sender den til os.

Du er fritaget for at søge job

Når du deltager i jobrettet uddannelse, er du fritaget for at søge job og i stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal dog sørge for, at dit CV er aktivt på Jobnet under hele uddannelsen, og du skal også være tilmeldt jobcentret.

Deltager du i jobrettet uddannelse på mindre end fuldtid som henholdsvis fuldtids- eller deltidsforsikret, skal du dog stå til rådighed, herunder søge arbejde, for at du kan modtage dagpenge for de resterende timer.

Hvem betaler?

Du får udbetalt dagpenge med din dagpengesats, mens du uddanner dig. Jobcentret betaler dit kursus- og deltagergebyr. Vær opmærksom på, at der kan være gebyrer, som jobcentret ikke dækker – fx eksamensgebyr, udgifter til lægeattest, sikkerhedssko og bøger. 

Befordringsgodtgørelse

Hvis du deltager i jobrettet uddannelse i form af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), kan du søge om befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør i 2024 1,12 kr. pr. km.  Du kan dog kun få tilskud til den del af transporten, der ligger ud over 24 km.

Du skal søge om befordring hos os.

Kost og logi

Hvis du deltager i arbejdsmarkedsuddannelser, og der er mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsessted tur/retur, er det muligt at søge om tilskud til kost og logi, hvis du er indkvarteret under uddannelsen. Denne ordning administreres af jobcentret. Du skal derfor kontakte dem for nærmere oplysninger om betingelserne for at få tilskuddet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket