Uddannelser og kurser med dagpenge

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, har du forskellige muligheder for at deltage i uddannelser og kurser. Vær opmærksom på, at du stadig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke må modtage SU.

Du kan fx få tilbudt 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du opfylder kravene. Men der findes også andre muligheder. Vi har samlet de forskellige muligheder nedenfor:

Kurser med ubegrænset timetal

 • Undervisning 8.-10. klassetrin som fx almen voksenundervisning (AVU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Undervisning for ordblinde
 • Aftenskoleundervisning. Fx engelsk og madlavningskurser - skal være hobbypræget.
 • Kurser ligestillet med aftenskoleundervisning i op til 2 uger. Fx tillidsmandskurser eller boligselskabernes fritidskurser for bestyrelsesmedlemmer.
 • Undervisning hos faglig organisation, a-kasse, jobcenter eller anden aktør i op til 2 uger.
 • Højskole- eller daghøjskoleforløb inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er under 25 år.

Kurser under 20 timer om ugen

 • Uddannelser, der ikke giver ret til SU, hvis de var udbudt på fuld tid. Fx meritlærer- og meritpædagoguddannelsen, mekonomuddannelse, HD-studiet, MBA og MPA.
 • Uddannelser under lov om åben uddannelse 
 • Deltidsuddannelser under § 5 i lov om universiteter 
 • Enkeltfag på gymnasialt niveau (studentereksamen, hf, hhx eller htx)
 • Private uddannelser
 • Kompenserende specialundervisning
 • Undervisning ved Folkeuniversitetet

Deltidsuddannelser kan fx være akademiuddannelser, ED og HD, eller diplom- og masteruddannelser.

Hvis du læser enkeltfag og har under 20 timer om ugen, må du gerne samtidig følge undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin.

Op til 6 timers undervisning

Du har også i begrænset omfang mulighed for at deltage i åben uddannelse eller deltidsuddannelser under § 5 i lov om universiteter.

Er undervisningen på mere end 6 timer om ugen, skal du dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.

En undervisningslektion er typisk 45 minutter. Hvis en lektion er på mere end 60 minutter, er det dog undervisningens omfang opgjort i timer pr. uge, der afgør, om du kan følge uddannelsen og samtidig få dagpenge.

Du skal desuden have en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder. Og det er også et krav, at uddannelsen har tilknytning til dit faglige område eller din hidtidige uddannelse.

Kurser fra den regionale uddannelsespulje

På arbejdsområder, hvor der forventes nye jobs inden for kort tid, kan jobcentret desuden tilbyde dig et kort erhvervsrettet uddannelsesforløb - uanset din uddannelsesmæssige baggrund.

Sådan kommer du i gang

Hvis du gerne vil i gang med uddannelse eller kurser, mens du er ledig, skal du kontakte jobcentret. Sammen laver I 'Min Plan', hvori uddannelser eller kurser indgår. Du skal være opmærksom på, at din alder er med til at afgøre, hvilke tilbud jobcentret kan give dig.

Du kan deltage i alle nævnte kurser og uddannelser, indtil du får et beskæftigelsestilbud, og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er i gang.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket