Kan jeg få hjælp til at klage over a-kassens afgørelse?

Er du medlem af en af fagforeningerne i Det Faglige Hus, og opfylder du de øvrige betingelser for hjælp, kan faglig afdeling hjælpe dig med at klage over en afgørelse fra a-kassen.

Inden vi klager, gennemgår vi sagen, hvorefter vi kommer med vores vurdering af, om der er grundlag for at klage over afgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at en klage kan betyde, at der bliver truffet en ny afgørelse, som kan være til ulempe for dig.

Husk at kontakte os inden udløbet af klagefristen på 4 uger.

Sådan kan du klage over en afgørelse i a-kassen.

Læs mere om dine klagemuligheder på borger.dk.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket