Hvad er omsorgsdage?

Omsorgsdage er dage, hvor du som offentlig ansat med fuld løn kan holde fri sammen med dit barn. Omsorgsdage må ikke forveksles med omsorgsorlov, som du også kan have ret til, hvis du skal give pleje eller støtte på grund af alvorlig helbredsmæssig tilstand til nærmeste familie eller andre, som bor under dit tag. 

Omsorgsdage skal du varsle tidligst muligt, og der skal tages hensyn til forholdene på din arbejdsplads.

Alle offentligt ansatte har ret til 2 omsorgsdage pr. barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket