Har jeg ret til barnets første sygedag som offentligt ansat?

Ja som offentligt ansat har du ret til få fri med løn, så du kan passe dit syge barn på barnets 1. og 2. sygedag, hvis du opfylder de betingelser, der fremgår af aftalerne.

For at holde barnets 1. og 2. sygedag er det vigtigt, at alle 4 punkter er opfyldt:

  •          Barnet er under 18 år.
  •          Barnet har ophold hos dig.
  •          Fraværet er nødvendigt af hensyn til dit barn.
  •          Det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads.

Det sidste punkt betyder fx, at din arbejdsgiver må afslå at give dig fri på barnets første sygedage, hvis det ikke kan passe sammen med driften på arbejdspladsen.

Under alle omstændigheder har du kun ret til frihed, indtil du finder en løsning på pasning af dit barn.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.