Omsorgsdage som offentligt ansat

Omsorgsdage er dage, hvor du har fri til at drage omsorg for dit barn. Du bestemmer selv i hvilken forbindelse, du holder omsorgsdagene. Det eneste, der skal være aftalt med din arbejdsgiver, er tidspunktet for, hvornår du holder dine omsorgsdage.

Hvad er omsorgsdage?

Alle offentligt ansatte har ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Du har ret til 2 omsorgsdage pr. barn om året.

Omsorgsdagene kan holdes som hele og halve dage, med mindre du laver en aftale med din arbejdsgiver om, at de afholdes i timer.

Laver du en aftale om, at dagene kan holdes i timer, er det igen vigtigt, at I aftaler, hvor mange timer 1 omsorgsdag er værd.

Da aftalen ikke beskriver antallet af normtimer, der kan holdes omsorgsdage for, er det vigtigt, at du holder omsorgsdage på både lange og korte arbejdsdage, hvis du har varierende arbejdstid. Med andre ord må du ikke spekulere i udelukkende at holde omsorgsdage på lange arbejdsdage.

Du skal varsle omsorgsdage til din arbejdsgiver

Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, og der skal tages hensyn til forholdene på arbejdsstedet.

Hvis du ønsker at bruge omsorgsdage i forbindelse med dit barns sygdom, giver det sig selv, at du ikke kan give din arbejdsgiver tidligt besked. Men hvis du vil bruge en omsorgsdag til at holde fri med dit barn, skal du fortælle din arbejdsgiver, når du ved hvilken dag, du ønsker at holde fri.

Du kan overføre omsorgsdage i særlige tilfælde

Du kan overføre omsorgsdage imellem 2 kalenderår, hvis

  1. det er omsorgsdage fra det kalenderår, barnet er født. Omsorgsdagene kan overføres til året efter.
  2. der er tale om andre børn end det nyfødte barn. Du kan i særlige tilfælde også overføre omsorgsdage på dem, men kun hvis du har holdt barselsorlov i et helt kalenderår.

Du kan ikke få udbetalt omsorgsdage

Du kan ikke få ikke-afholdte omsorgsdage udbetalt, når du fratræder din stilling. Hvis du får arbejde ved en anden kommune/region, vil du kunne overføre ikke-afholdte omsorgsdage til det nye sted.

Du kan i nogle tilfælde udskyde allerede planlagte omsorgsdage

Hvis du bliver syg inden selve omsorgsdagen, kan du udskyde omsorgsdagen og holde den på et andet tidspunkt.

Hvis du bliver syg på selve dagen, vil man betragte det som om, at omsorgsdagen er afholdt.                 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket