Den 6. ferieuge for ansatte i staten efter den nye ferielov

Ferieloven giver dig ret til 5 ugers ferie. Du optjener også ret til en 6. ferieuge som offentligt ansat i kommuner, regioner og staten.

Er du ansat i en kommune eller region, kan du læse mere om den 6. ferieuge her.

Ansatte i staten

Hvis du er månedslønnet og ansat ved staten, har du ret til 5 ugers ferie og nogle særlige feriedage. Du får dog kun ferie med løn, hvis du har optjent ret til det.

Som timelønnet optjener du kun særlige feriedage, hvis du har ret til fuld løn under sygdom.

Dine særlige feriedage

Som statsansat optjener du særlige feriedage, hvis du er omfattet af Cirkulære om Ferieaftalen. De optjenes i kalenderåret og holdes i det efterfølgende ferieår i perioden 01.05 – 30.04. Det vil sige, at den nye ferielov ikke ændrer på din særlige feriedage.

Du optjener 0,42 særlige feriedage med løn for hver måned, du er ansat.

Er du ansat med 6-dages arbejdsuge, optjener du 0,504 særlige feriedage pr. måned, hvilket svarer til 6 særlige feriedage om året.

Ferien svarer til dit timetal

Ferien holdes altid med din aktuelle beskæftigelsesgrad, dvs. det timetal, du er ansat på selve ferietidspunktet.

Det gælder uanset, om dit timetal/din beskæftigelsesgrad ændres fra det kalenderår, hvor du optjente de særlige feriedage, til selve ferietidspunktet.

Aktuel løn, men med timetallet i optjeningsåret

Du får din aktuelle timeløn på ferietidspunktet, men den bliver beregnet i forhold til din gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i det foregående kalenderår. 

Det betyder fx, at hvis du går fra deltid til fuldtid, så kan du opleve, at du ikke får fuld løn under din ferie. Er du fx fuldtidsansat på ferietidspunktet, så får du 37 timers ferie, men din aktuelle timeløn bliver kun beregnet i forhold til dit timetal i din deltidsstilling i det foregående kalenderår (fx 30 timer x din timeløn). 

Planlæg din ferie

Når du ønsker at holde de særlige feriedage, skal du hurtigst muligt fortælle det til din arbejdsgiver.

Hvis feriedagene ikke kan passes ind med, hvordan dit arbejde skal udføres, kan din arbejdsgiver afvise dit ønske om at holde ferien. Du har dog krav på at holde feriedagene, inden ferieåret udløber den 30. april.

Efter aftale med din arbejdsgiver kan resterende særlige feriedage overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. I modsat fald skal din arbejdsgiver udbetale de resterende dage forholdsmæssigt med 2,5% af den ferieberettigede løn, når ferieåret udløber. 

Hvis du ikke senest den 1. januar har fortalt din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde dine særlige feriedage, har din arbejdsgiver ret til at planlægge det for dig med 1 måneds varsel.

Hvis du fratræder

Du får særlige feriedage, som du har til gode, udbetalt med din sidste løn, hvis du fratræder. Du får 2,5% af din løn i optjeningsåret.

Du kan blive pålagt at holde særlige feriedage i en opsigelsesperiode, uanset om du siger op eller bliver sagt op af din arbejdsgiver. Derimod anses dine særlige feriedage ikke automatisk som afholdt, hvis du bliver fritstillet.

Samme regler for elever

Der gælder ingen særlige regler for optjening af særlige feriedage for elever, der er ansat i staten. Du optjener derfor særlige feriedage efter de regler, som er beskrevet ovenfor.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket