Den 6. ferieuge som elev i en kommune eller region efter den nye ferielov

Er du ansat i en kommune eller region som elev efter erhvervsuddannelsesloven, gælder der særlige regler for din 6. ferieuge.

Hovedregel

Uanset hvornår du er ansat som elev, har du ret til den 6. ferieuge med løn i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at du er startet på uddannelsen.

Ferien skal afvikles i afholdelsesperioden 01.05 - 30.04.

Særregel hvis du er ansat i perioden 01.05 - 30.06

Er du ansat i perioden 01.05 – 30.06, får du ret til løn i den 6. ferieuge med det samme.

Ansat i perioden 01.07 -  30.04

Er du ansat i perioden 01.07 – 30.04, får du først ret til løn i den 6. ferieuge fra den førstkommende 1. maj.

Hvis du fx er ansat den 1. juli 2020, har du ret til løn i den 6. ferieuge fra den 1. maj 2021, hvor der begynder en ny ferieperiode.

Er du den 1. maj 2021 elev i hele ferieafholdelsesperioden, dvs. fra 1.05.21-30.04.22, får du fuld løn i din 6. ferieuge efter hovedreglen. I modsat fald optjener du kun løn til din 6. ferieuge forholdsmæssigt, dvs. efter hvor længe du har været ansat i det foregående kalenderår.

Du optjener 3,083 ferietimer med løn for hver måned, du har været ansat i det foregående kalenderår. 

Tidligere optjent ferie

Du får kun løn i den 6. ferieuge, hvis du ikke har optjent den 6. ferieuge hos en tidligere arbejdsgiver og har fået den udbetalt, da du fratrådte.

Er din elevløn højere, får du dog udbetalt en evt. forskel, så du er sikret din elevløn i den 6. ferieuge.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket