Den 6. ferieuge som elev i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region som elev efter erhvervsuddannelsesloven, gælder der særlige regler for din 6. ferieuge.

Hovedregel

Din ret til den 6. ferieuge med løn fra starten af din elevtid afhænger af, hvornår din ansættelse som elev starter i den periode, hvor den 6. ferieuge skal holdes, som går fra 01.05 – 30.04 og kaldes ferieperioden.

Til gengæld har du altid ret til en 6. ferieuge med løn i den første og anden hele ferieperiode, efter at du er ansat som elev. Du skal være ansat 01.05 - 30.04 for, at der er tale om en hel ferieperiode.

Ansat inden 1. juli i ferieperioden

Starter du som elev efter den 1. maj, men inden den 1. juli og dermed inden for de første 2 måneder af ferieperioden, har du ret til 6. ferieuge med løn med det samme.

Ansat efter 1. juli i ferieperioden

Starter du som elev i perioden 01.07 – 30.04 får du først ret til den 6. ferieuge med løn fra den førstkommende 1. maj og kun til de dage, som du har optjent – medmindre hovedreglen gælder, fordi det er din første eller anden hele ferieperiode.

Du optjener 3,083 ferietimer med løn til din 6. ferieuge for hver hele måned, du er ansat i et kalenderår. 

Starter du fx som elev den 1. juli 2024, optjener du i de 6 måneder indtil kalenderårets udgang 18,50 timer med løn til din 6. ferieuge fra den 1. maj 2025. I en fuldtidsstilling svarer en arbejdsdag til 7,4 time, og dermed er 18,50 timer ca. 2,5 dag med løn i 6. ferieuge.

Tidligere optjent ferie

Du kan ikke få løn for den samme 6. ferieuge flere gange. Du får derfor kun løn i den 6. ferieuge, hvis du ikke har optjent den 6. ferieuge hos en tidligere arbejdsgiver og har fået den udbetalt, da du fratrådte.

Er din elevløn højere, får du dog udbetalt en evt. forskel, så du er sikret din elevløn i den 6. ferieuge.

Reglerne

Din ret til 6. ferieuge fremgår af din arbejdsgivers ferieaftale, der også giver dig ret til 5 ugers ferie efter ferielovens regler.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket