Ferie for ansatte i staten efter den nye ferielov

Offentligt ansatte er omfattet af en ferieaftale. Aftalen stiller ikke offentligt ansatte ringere end ferieloven, men ferieaftalen skiller sig ud på enkelte områder.

Ansatte i staten

Hvis du er månedslønnet og ansat i staten har du ret til 5 ugers ferie og nogle særlige feriedage. Du får dog kun ferie med løn, hvis du har optjent ret til det.

Samtidighedsferie fra 1. september 2020

Indtil den 1. september 2020 optjener du ferien i løbet af et kalenderår og holder ferien i det efterfølgende ferieår fra den 1. maj.

Det ændres med den nye ferielov fra den 1. september 2020, hvor du går over til samtidighedsferie, som bl.a. betyder:

  • at du kan holde ferien måneden efter, at du har optjent ferien (samtidighedsferie).
  • at du optjener ferie i perioden 01.09-31.08 = ferieåret.
  • at du har 16 måneder til at holde ferien i perioden 01.09-31.12 året efter = ferieafholdelsesperioden. 

Læs mere om de nye ferieperioder.

Ferien svarer til dit timetal

Du holder altid ferie med din aktuelle beskæftigelsesgrad, dvs. det timetal, du er ansat på selve ferietidspunktet.

Det gælder, uanset om dit timetal/din beskæftigelsesgrad ændres fra perioden, hvor du har optjent ferie til selve ferietidspunktet. 

Eksempel

Hvis du holder 1 uges ferie, svarer det altså til 37 timer, hvis du er ansat på fuld tid på ferietidspunktet, selvom du var ansat på deltid, da du optjente ferien.

Løn i ferien

Din løn under ferien bliver fra den 1. september beregnet ud fra din beskæftigelsesgrad på selve optjeningstidspunktet. Dvs. din aktuelle timeløn på ferietidspunktet beregnet i forhold til din beskæftigelsesgrad på optjeningstidspunktet.

Eksempel

Er du fx fuldtidsansat på ferietidspunktet, så får du 37 timers ferie. Men var du deltidsansat på optjeningstidspunktet, så bliver din aktuelle timeløn kun beregnet i forhold til dit timetal i din deltidsstilling. Det vil fx sige, at du får 30 timer x din aktuelle timeløn.

Modsat får du løn for 37 timer, hvis du går fra fuldtid på optjeningstidspunktet til deltid på ferietidspunktet

Særligt ferietillæg

Hvis du holder ferie med løn, får du et ferietillæg på 1% efter ferieloven og et særligt ferietillæg på 0,5% efter ferieaftalen. Din arbejdsgiver bestemmer, om tillægget udbetales 2 gange årligt i slutningen af maj og august eller som en forholdsmæssig andel, når du holder ferien. 

Feriepenge i stedet for ferie med løn

Du kan, før optjeningsåret begynder den 1. september, fortælle din arbejdsgiver, at du ønsker at få feriepenge i stedet for ferie med løn. Feriepengene beregnes i så fald som 12 % af din ferieberettigede løn.

Du vil dermed ikke få løn under ferie, ligesom du heller ikke vil få udbetalt et særligt ferietillæg, idet det er en del af feriepengene på 12%.

Timelønnede

Timelønnede følger ferielovens regler.

Særlige feriedage – ”den 6. ferieuge”

Som statsansat optjener du særlige feriedage, hvis du er omfattet af Cirkulære om Ferieaftalen. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket