Fortrinsret til offentlige stillinger pga. handicap

Er det vanskeligt for dig at få et job på det almindelige arbejdsmarked pga. et handicap, og er du ellers i øvrigt kvalificeret, kan du have fortrinsret til en ledig stilling, hvis den er slået op af en arbejdsgiver inden for det offentlige. Ordningens formål er at sikre, at du som handicappet ikke afvises alene på grund af dit handicap.

Du kan selv søge med fortrinsret

Er du kvalificeret til en offentlig stilling, kan du selv søge den med fortrinsret. I din ansøgning skal du blot gøre opmærksom på, at du ønsker at anvende fortrinsretten.

Jobcentret er forpligtet til at hjælpe dig

Jobcentret skal hjælpe dig, hvis de vurderer, at du har svært ved at få et job pga. dit handicap. Vurderer jobcentret, at du kan klare en arbejdsopgave, skal de registrere alle relevante oplysninger om dig som fx uddannelse, kvalifikationer, handicappets art og omfang m.m. 

Når jobcentret får kendskab til en ledig stilling hos en offentlig arbejdsgiver, skal jobcentret vurdere, om du er egnet til en stilling ud fra dine oplysninger. Er du egnet, skal jobcentret kontakte arbejdsgiveren om ansættelse.

Arbejdsgivers pligt

Den offentlige arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale, uanset om du er henvist via jobcentret, eller om du selv søger med fortrinsret.  Det gælder dog ikke, hvis du ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling.

Det er den offentlige arbejdsgiver, der ud fra en bred vurdering af de faglige og menneskelige kvalifikationer vurderer, om du er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Får du afslag på stillingen, må arbejdsgiveren ikke ansætte en anden før:

  • at jobcentret har fået en skriftlig redegørelse for afslaget.
  • at arbejdsgiver har forhandlet med jobcentret om dine muligheder for at blive ansat.

Jobcenteret skal lave et referat af forhandlingen.

Hvem gælder reglen for

Jobcentret vurderer, om du skal anses for at være omfattet af reglerne om fortrinsret og dermed have krav på en jobsamtale m.m.

Du kan få mere rådgivning hos jobcentrets handicapkonsulenter.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

  • kommuner, regioner og kommunale fællesskaber.
  • statsinstitutioner.
  • organisationer, foreninger, institutioner og lignende, som får dækket mindst 50% af deres udgifter af offentligt tilskud.

Undtagelse

Du kan ikke kræve fortrinsret til en offentlig stilling, hvis stillingen bliver besat af en medarbejder, som allerede er ansat på arbejdspladsen eller institutionen.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp

Får du brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket