Arbejdstidsaftale for flere offentlige ansatte

Fra den 1. april 2016 er en ny arbejdstidsaftale trådt i kraft for pædagogisk personale på kommunale døgninstitutioner, social- og sundhedspersonale ansat kommunalt og ikke-ledende basispersonale under Sundhedskartellet.

Vi gennemgår her de vigtigste ændringer.

Pædagogisk personale

Efter den nye arbejdstidsaftale bliver ulempetillæg nu beregnet som et procenttillæg i stedet for et fast beløb. Beregningen sker efter nedenstående satser.

Satser for socialpædagoger:

 • Alle dage mellem kl. 17-23 med 25 % af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23-06 med 25,5 % af timelønnen
 • Lørdage mellem kl. 8-24 med 20 % af timelønnen
 • Søn- og helligdage mellem kl. 00-24 med 50 % af timelønnen

Satser for omsorgs- og pædagogmedhjælpere:

 • Alle dage mellem kl. 17-23 med 27,5 % af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23-06 med 28 % af timelønnen
 • Lørdage mellem kl. 8-24 med 23 % af timelønnen
 • Søn- og helligdage mellem kl. 00-24 med 50 % af timelønnen

Satser for pædagogiske assistenter:

 • Alle dage mellem kl. 17-23 med 26 % af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23-06 med 26,5 % af timelønnen
 • Lørdage mellem kl. 8-24 med 21 % af timelønnen
 • Søn- og helligdage mellem kl. 00-24 med 50 % af timelønnen

Specielt for aften- og nattillæg for månedslønnede gælder, at 8,11 % af de nævnte procenter bliver givet som afspadsering. Det er erstatningen for aften-/nattimer (3/37).

Eksempel: Nattillæg 25,5 % - 8,11 % til afspadsering = 17,39 % til udbetaling.

Løngaranti
Er du omfattet af den døgnpædagogiske aftale, er der udarbejdet en løngaranti i forbindelse med den nye arbejdstidsaftale.Det betyder, at ansatte, der arbejder i et identisk vagtmønster før og efter den 1. april 2016 ikke på baggrund af de nye regler, går ned i løn. Der er dog sat en grænse for, at lønnedgang under 600 kr. årligt ikke er dækket af løngarantien.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som ansat, der skal rette henvendelse til kommunen eller os, hvis du oplever en lønnedgang større end 600 kr. om året i 2015-niveau.

Social- og sundhedspersonale

Efter den nye arbejdstidsaftale er funktionstillægget for ansættelse i aften- og nattevagt bortfaldet den 31. marts 2016. Fik du funktionstillæg inden den 1. april 2016, beholder du det som en personlig ordning.

Satser for social- og sundhedspersonale:

 • Alle dage mellem kl. 17-23 med 30 % af timelønnen
 • Alle dage mellem kl. 23-06 med 33 % af timelønnen
 • Lørdage mellem kl. 08-24 med 28 % af timelønnen
 • Søn- og helligdage mellem kl. 00-24 med 50 % af timelønnen

Får du funktionstillægget for ansættelse i fast aften- eller nattevagt som en personlig ordning, får du også de forhøjede tillægssatser jf. ovenstående.

Ikke-ledende basispersonale under Sundhedskartellet

Ansatte omfattet af denne aftale er fx sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, ernæringsassistenter mv.

Den nye arbejdstidsaftale udvider tidspunktet, hvori særydelser bliver honoreret og forhøjer pensionsbidraget af særydelserne.

Fra den 1. april 2016 får du også lørdagstillæg fra kl. 8.00-11.00 samt aftentillæg fra kl. 17.00-18.00. Pension af særydelserne bliver forhøjet til 3 % og bliver beregnet af aften-, nat- og weekendtillæg.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket