Sygefravær for offentligt ansatte

Sygefraværspolitikken er en del af en decentral personalepolitik for offentligt ansatte og kan derfor variere fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Din arbejdsgiver skal holde kontakt med dig, mens du er syg. Din arbejdsgiver er også forpligtet til aktivt at gøre noget for at få dig tilbage på arbejdspladsen hurtigst muligt, når du er syg. Derfor er det som udgangspunkt ikke chikane, når din arbejdsgiver indkalder dig til samtaler om dit sygefravær.

Din arbejdsgiver har en interesse i at få en syg medarbejder tilbage på jobbet hurtigst muligt, ligesom det også kan være godt for dig at komme tilbage evt. på nedsat tid og/eller med skånehensyn, når du er syg.

Din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du skal til samtale

Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår der skal holdes sygefraværssamtaler, og det vil typisk fremgå af sygefraværspolitikken.

Du vil typisk blive indkaldt til 1. sygefraværssamtale efter ca. 4 ugers fravær, eller hvis du har haft flere enkeltstående sygeperioder inden for en nærmere bestemt periode.

I skal udfylde en erklæring om dine muligheder

Når du bliver indkaldt til 1. sygefraværssamtale, vil de fleste arbejdsgivere have, at I udfylder en mulighedserklæring. Side 1 af mulighedserklæringen udfyldes sammen af dig og din arbejdsgiver, side 2 skal din læge udfylde.

Denne erklæring giver din arbejdsgiver en idé om, hvorvidt der er noget, som arbejdsgiveren kan gøre for at få dig tilbage i jobbet hurtigere. Side 2 giver din arbejdsgiver en idé om, hvor længe du vil være syg samtidig med, at det er den lægelige dokumentation.

Husk du er ikke forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler.

Du har mulighed for at få en bisidder med til sygefraværssamtalen afhængig af dagsordenen til mødet.

Opfølgning på første sygesamtale

Hvis du og din arbejdsgiver laver aftaler til sygefraværssamtalen, vil der typisk også være en opfølgningssamtale senere, men det afhænger af, hvad I aftaler til den 1. samtale.

Hjælp til opstart efter sygdom

Af sygefraværspolitikken kan det også fremgå, hvordan en arbejdsplads vil kunne hjælpe dig tilbage på jobbet.

Det kan være, at der i en periode skal tages skånehensyn til dig med en langsom opstart, og at du kun møder få timer eller dage på arbejde i en opstartsperiode. Uanset hvad I aftaler, skal det altid være skriftligt, så du undgår, at der opstår misforståelser bagefter.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket