Har jeg krav på fri til ombud?

Et ombud er et hverv, du som borger kan blive pålagt af det offentlige. Der er tale om hverv, som du har pligt til at modtage, fx:

  • kommunalbestyrelsesmedlem.
  • domsmand.
  • nævning.
  • tilforordnet vælger.

Ombud hed tidligere borgerligt ombud.

Krav på frihed?

Det er kun kommunalbestyrelsesmedlemmer, der via en regel i kommunestyrelsesloven er sikret en ret til fravær.

Netop fordi der er tale om hverv, du har pligt til at modtage, er udgangspunktet dog, at du også uden udtrykkelige regler herom, har krav på fri til de øvrige typer af ombud.

Friheden til ombud er som udgangspunkt uden løn.

Der kan dog være fastsat regler i en eventuel overenskomst eller personalehåndbog, som giver dig ret til betalt fravær.

Krav på betaling?

Hver type ombud har sit eget regelsæt om betaling for hvervet.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver aflønnet efter regler fastsat af ministeriet.

Domsmænd og nævninge, under et kaldet lægdommere, aflønnes med et vederlag samt eventuelt transportudgifter. Du finder flere oplysninger hos Danmarks domstole.

Som valgtilforordnet har du som udgangspunkt krav på diæter, hvilket fremgår af folketingsvalgloven.

Vidne

At vidne i en retssag er også en pligt, men der er ikke tale om et hverv og derfor ej heller et ombud. 

Er du indkaldt som vidne til en retssag, vil du normalt få udbetalt vidnegodtgørelse. Få flere informationer om din pligt som vidne.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket