Muligheder for at forlade arbejdsmarkedet før tid

Har du ret til førtidspension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn? Vi giver dig overblikket her.

Førtidspension

Du kan få bevilget førtidspension, hvis din arbejdsevne varigt er meget begrænset fx pga. nedslidning eller sygdom.

Din arbejdsevne skal være varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om førtidspension på dit lokale jobcenter.

Seniorpension 

Du kan få seniorpension, hvis din arbejdsevne er nedsat til højst 15 timer i dit tidligere job, som du har haft i mindst 1 år.

Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige mindst 25 års fuldtidsarbejde. 

Hvis du har mellem 20-25 års tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning.

Hvordan søger jeg?

Du kan tidligst søge om seniorpension 6 måneder før, du har 6 år til folkepensionsalderen.

 Du skal søge seniorpensionsenheden om pension på borger.dk.

Tidlig pension (Arne-pension)

Den såkaldte Arne-pension giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet op til 3 år før folkepensionsalderen.

Du skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 3 år med tidlig pension.
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver dig ret til 2 år med tidlig pension.
  • 42 år på arbejdsmarkedet givet dig ret til 1 år med tidlig pension.

Hvordan søger jeg?

Udbetaling Danmark, Tidlig Pension behandler sager om retten til tidlig pension.

Du kan søge om tidlig pension på borger.dk.

Efterløn 

Har du indbetalt til efterlønsordningen, kan du have mulighed for at trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet op til 3 år, før du når folkepensionsalderen.

Du skal som hovedregel have indbetalt til efterlønsordningen i 30 år og senest begyndt indbetaling den dag, du fylder 30 år. Er du født før den 1. januar 1976, er det ikke sikkert, du skal indbetale i 30 år.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge om efterløn hos din a-kasse. Er du medlem hos os, skal du udfylde blanket AR-283 på MIT detfagligehus.

”Anden pensionsopsparing”

Du kan vælge selv at spare op i fx banken eller i dit pensionsforsikringsselskab, hvis du ønsker at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid.

Har du helt eller delvist mistet din arbejdsevne, bør du kontakte dit pensionsforsikringsselskab for at høre, om du kan få kompensation.

Er du ansat som tjenestemand og helbredsmæssigt utjenstdygtig i din stilling, kan du søge om svageligheds- eller kvalificeret svagelighedspension hos din arbejdsgiver.

Test

Prøv også vores pensionsberegner, hvor du kan teste din pensionsalder og opsparing.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket