Ny overenskomst åbner for et fleksibelt seniorliv

31. januar 2019

En ny overenskomst mellem Det Faglige Hus og arbejdsgiverforeningen KA gør det nemmere enten at trække sig tilbage før pensionsalderen eller fortsætte som senior efter folkepensionsalderen. Som et led i dette indfører man en af de bedste pensionsaftaler på det private område.

Foto: Juridisk chef Mikael Marstal

 


Hvordan gør vi det mere attraktivt for folk at snuppe et par år mere på arbejdsmarkedet og samtidig sikre, at nedslidte medarbejdere kan geare ned eller helt stoppe, før de når pensionsalderen?

Spørgsmålet fylder ikke bare meget i den offentlige opinion, men er også blevet et væsentlig element i den nye 3-årige overenskomstaftale, som er indgået mellem arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus.

Aftalen træder i kraft pr. 1. marts under forudsætning af, at den godkendes på KA’s generalforsamling samt af hovedbestyrelserne i de 3 fagforeninger i Det Faglige Hus.

Ret til at trække sig tilbage før tid

”Vi har fået et nyt element ind i vores overenskomst, nemlig Fleksibelt Seniorliv, hvor vi ikke blot har kigget på rettigheder og hensigtserklæringer, men også er gået aktivt ind i at sikre, at de 10-15.000 medarbejdere i KA-virksomhederne er økonomisk bedre rustet til at træffe en beslutning for deres arbejdsliv, når de nærmer sig pensionsalderen," siger juridisk chef i Det Faglige Hus, Mikael Marstal.

Fleksibelt Seniorliv sikrer de ansatte under overenskomsten mulighed for at gå ned i tid i op til 5 år, før de når folkepensionsalderen.

De første to år kan de finansiere nedgangen ved at omlægge arbejdsmarkedspensionsbidraget til løn, mens de i de sidste 3 år kan supplere deres indtægt ved at trække på pensionsopsparingen. Det samme gælder, hvis medarbejderne vælger at forlænge deres arbejdsliv udover pensionsalderen.

Bedre pension og pæne reallønsstigninger

”De ansatte i KA-virksomhederne er for en stor dels vedkommende timelønnede, altså grupper der traditionelt ikke har store pensionsindbetalinger.

Vi hæver i den kommende OK-periode den arbejdsgiverbetalte del af pensionen med 1,5 % til 10,5% i alt, så pensionsindbetalingen kommer op på 15 % i alt. Vi lå i forvejen godt, men nu sikrer vi de ansatte en af de bedste pensionsordninger, når man sammenligner med andre timelønnede på det private område," siger Mikael Marstal.

De ansatte kan i de kommende 3 år også se frem til pæne reallønstigninger, hvor nogle grupper fx Service og Det Grønne Område især får et mærkbart løft. Service omfatter ansatte inden for fx rengøring og vagtarbejde, mens Det Grønne område er gartnerier og planteskoler.

Hårde forhandlinger før OK var på plads

Desuden vil juleaften fremover være en betalt fridag, og barns 1. sygedag er erstattet af barns sygedag, så det er ligegyldigt, hvornår i sygeforløbet, at man bliver hjemme. Endvidere er loftet for løn under barsel hævet fra 160 til 200 kr. i timen.

Endelig bliver det obligatorisk for alle KA-virksomheder at skifte til den pensionsaftale med Velliv, som blev forhandlet på plads sidste år. Velliv har en af markedets bedste forrentninger samt et fornuftigt omkostningsniveau.

”Det har i perioder været et hårdt forhandlingsforløb, hvor vi på nogle punkter har været langt fra hinanden. På et tidspunkt var der optræk til, at vi måtte til at finde konfliktværktøjerne frem. Men vi nåede frem til en løsning, som jeg mener, at både arbejdsgiverne og vi kan være tjente med," siger Mikael Marstal.