Uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 % gøres permanent

21. december 2023

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag om, at retten til uddannelsesløft med en forhøjet dagpengesats på 110 % gøres permanent.

Ordningen gøres permanent, så du også fremover kan få bevilget et tilbud om uddannelsesløft med en forhøjet dagpengesats på 110%, hvis du opfylder betingelserne. Det vil sige, at der ikke længere er en slutdato for, hvornår du senest skal begynde på uddannelsen.

Det er fortsat et krav, at der er tale om en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og at uddannelsen derfor skal fremgå af positivlisten.

Vi forventer, at positivlisten med godkendte uddannelser vil blive revideret årligt.

Uddannelsesløft med dagpengesats på op til 80 %

Ordningen med 110% supplerer reglerne om uddannelsesløft med en dagpengesats på kun op til 80%.

Reglerne er de samme for de 2 ordninger – du skal være ledig, fyldt 30 år og enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse. Forskellen er, at du kan få 110 % i dagpenge, hvis uddannelsen fremgår af positivlisten, dvs. uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Tilbuddet bevilges af jobcenteret.