Pæne lønstigninger på overenskomst mellem KA og Det Faglige Hus

11. marts 2024

Det Faglige Hus har landet en lønstigning på gennemsnitligt 7,43% for 2024 i overenskomsten med arbejdsgiverforeningen KA. Landsformand Johnny Nim lægger op til flere mærkbare lønstigninger i de forhandlinger, som begynder til efteråret.

Både virksomhederne under arbejdsgiverforeningen KA og hovedbestyrelserne i Det Faglige Hus har godkendt resultatet af de senere måneders forhandlinger om lønsummen for det sidste år af den 3-årige overenskomstperiode.

Forhandlingerne er mundet ud i pæne lønstigninger, der ligger over den forventede lønstigning på det private arbejdsmarked.

Under forhandlingerne med KA om overenskomsterne for 2022-2025 valgte man kun at aftale lønsummen for de første 2 år i perioden, da parterne på det tidspunkt ikke havde overblik over konsekvenserne af krigen i Ukraine og den stigende inflation.

Flere end 15.000 ansatte er omfattet

Overenskomsten med KA er en mindstelønsoverenskomst, der omfatter flere end 15.000 ansatte i 1.400 virksomheder. Der har været et længere forhandlingsforløb, men parterne er nået til enighed om en stigning i mindsteløn for voksne på gennemsnitlig 5,98 % pr. 1. maj 2024.

Sammenlagt med stigningen i det tidligere aftalte overenskomsttillæg pr. 1. marts 2024 betyder det for voksne ansatte under KA-overenskomsten en samlet lønstigning for 2024 på hele 7,43 % i gennemsnit.

Stigning ligger 2 % over Industriens Overenskomst

Økonomiministeriet forventer en lønudvikling på det private arbejdsmarked for 2024 og 2025 på samlet 8,8 % - en lønudvikling som vi næsten allerede har nået i 2024.

Til sammenligning er der i Industriens Overenskomst for 2024 aftalt en stigning i mindstelønnen på 3,42% og en forhøjelse af fritvalg på 2%, svarende til i alt 5,35 % i den samlede mindsteløn, altså 2% mindre end Det Faglige Hus har forhandlet hjem.

Vi vil have endnu bedre aftaler i fremtiden

”Jeg er tilfreds med, at vi beløbsmæssig ligger over Industriens Overenskomst, men jeg er ikke jublende glad. Jeg betragter dette resultat som 1. step til endnu bedre aftaler i fremtiden for overenskomsten som helhed, men især for nogle af de brancher, som efter vores mening trænger til et ekstra løft.

Det har vi også gjort KA opmærksom på i god tid, før vi går i gang med forhandlingerne om en ny overenskomstperiode,” siger Johnny Nim, landsformand i Det Faglige Hus.