Nu er KA-overenskomsten på plads

15. marts 2022

Efter vi udvekslede overenskomstkrav med Arbejdsgiverforeningen KA den 1. oktober 2021, har der været intense forhandlinger hen over vinteren, men den 28. februar nåede vi i mål og indgik en ny 3-årig aftale.

Foto: Billedet er fra 2017 og viser Landsformand i Det Faglige Hus Johnny Nim og KA's formand, Svend Erik Bøytler Rahbek, der giver hånd, da vi indgik vores første overenskomst med Arbejdsgiverforeningen KA.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2022 og er vedtaget på såvel KA’s generalforsamling som af bestyrelserne i fagforeningerne i Det Faglige Hus. Overenskomsten omfatter cirka 15.000 ansatte i 1.300 medlemsvirksomheder under KA.

Højere mindsteløn, løntillæg og tidligere ret til pension

Hører du under overenskomsten, kan du se frem til en stigning i mindstelønningerne og et overenskomsttillæg på 1,25% pr. år.

Herudover bliver anciennitetskravet nedsat fra 9 måneder til 6 måneder, så du tidligere kan opnå ret til pension, feriefridage, fleksibelt seniorliv, samt løn under sygdom.

Beskyttet mod inflation

Der er i første omgang kun aftalt lønstigninger for de første 2 år, mens stigningerne for det 3. år vil blive aftalt under senere forhandlinger.

Landsformand Johnny Nim udtrykker tilfredshed med aftalen, ikke mindst fordi vi med genforhandlingen om 2 år har garderet os mod en forventet inflation, men også for evt. tab af de KA-ansattes købekraft som følge af krigen i Ukraine.

Hovedoverenskomst

Løntillæg

Det nye overenskomsttillæg gives til alle medarbejdere hver lønperiode, dvs. hver måned, og skal fremgå af lønsedlen. Tillægget beregnes af medarbejderens ferieberettigede løn.

Tillægget udgør:

  • 1,25% pr. 1/3-2022
  • 2,5% pr. 1/3-2023
  • 3,75% pr. 1/3-2024

Anciennitet

Anciennitetskravet for at opnå ret til pension, feriefridage, fleksibelt seniorliv og løn under sygdom ændres fra 9 til 6 måneder.

Pension

Ekstraordinær arbejdsgiverbetalt pensionsindbetaling under forældreorlov forhøjes med 25,00 kr. pr. uge.

Optrapningsordning for pension for ny-indmeldte virksomheder i KA udvides fra 3 til 4 år. Det vil sige, at de har 4 år til at komme op på den fulde pensionssats.

Bagatelgrænsen for pension ændres fra 60.000 kr. pr. år. til 100.000 kr. pr. år. Hvis årslønnen er under bagatelgrænsen, kan pension udbetales i stedet for at blive indsat på pensionsordningen.

Satser for fagoverenskomster

Se satserne for de enkelte fagoverenskomster her.