Satser for mindstelønninger

Se satserne for de enkelte fagoverenskomster her.

Læs også om hovedoverenskomsten her.

Kontor

Mindstelønninger reguleres pr. måned med:

Kontor     1/3-2022 1/3-2023
Ufaglært       kr. 415,25 kr. 320,00
Faglært   kr. 556,50 kr. 510,00
EGU/IGU kr. 234,25 kr. 240,00
15-17-årige pr. time     kr. 1,50 kr. 1,50 

 

 

 

 

 

 


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Handel

Mindstelønninger reguleres pr. måned med:                

Handel    1/3-2022 1/3-2023
Ufaglært      kr. 386,50 kr. 320,00
Faglært kr. 501,00 kr. 560,00
EGU/IGU      kr. 233,25 kr. 240,00
15-17-årige pr. time kr. 1,50 kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Frisør

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Frisør   1/3-2022 1/3-2023
Faglærte   kr. 3,00 kr. 3,00
Medhjælp kr. 2,50 kr. 2,50
Praktikantløn:  
0-6 mdr. kr. 1,50 kr. 1,50
6-12 mdr.  kr. 1,50 kr. 1,50
15-17-årige pr. time kr. 1,50 kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

 

Industri

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Industri  1/3-2022 1/3-2023
Ufaglærte kr. 2,00 kr. 2,00
Faglærte  kr. 3,50 kr. 3,50
EGU/IGU  kr. 1,50 kr. 1,50
15-17-årige kr. 1,50 kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

 

Bygge og anlæg

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Bygge og anlæg 1/3-2022 1/3-2023
Ufaglærte  kr. 2,00 kr. 2,00
Faglærte kr. 3,50 kr. 3,50
EGU/IGU kr. 1,50 kr. 1,50
15-17-årige kr. 1,50 kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

 

Service

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Service 1/3-2022 1/3-2023
Ufaglærte kr. 3,50 kr. 3,50
Pedeller   kr. 3,50 kr. 3,50
Præstationsløn kr. 3,50 kr. 3,50
EGU/IGU kr. 1,50 kr. 1,50
15-17-årige kr. 1,50 kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

 

Hotel og restauration

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Hotel og restauration 1/3-2022 1/3-2023
Mindre end 3 års uddannelse  kr. 2,00 kr. 2,25
Mere end 3 års uddannelse  kr. 3,00 kr. 3,25
EGU/IGU reguleres pr. måned med:  
1. år kr. 229,50 kr. 240,00
2. år kr. 221,50 kr. 240,00
Ungarbejder reguleres pr. time med: 
15-årig  kr. 1,00 kr. 1,00
16-årig kr. 1,50 kr. 1,50
17-årig  kr. 2,00 kr. 2,00


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Tillæg for ændring af arbejdstid stiger med kr. 1,50 pr. 1. marts 2022.

 

Transport

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Transport 1/3-2022 1/3-2023
Chauffører godstransport  kr. 2,50 kr. 4,25
Chauffører persontransport kr. 2,50 kr. 4,25
Chauffører taxi  kr. 2,50 kr. 4,25
Lager, chaufførmedhjælper m.m.  kr. 2,50 kr. 4,25
EGU/IGU kr. 1,50 kr. 1,50
16-17-årige kr. 1,50 kr. 1,50


Døgnbetaling reguleres pr. døgn med kr. 75,00 pr. 1. marts 2022.

Kilometertakst reguleres med kr. 0,03 pr. 1. marts 2022.

Uniformstillæg reguleres pr. time med kr. 0,25 pr. 1. marts 2022.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Opsigelsesvarsel ændres således, at der de første 3 måneder ikke er noget varsel.

 

Det grønne område

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Det grønne område  1/3-2022 1/3-2023
Anlægsgartner  kr. 4,00 kr. 4,00
Ufaglærte Anlægsvirksomhed  kr. 3,00 kr. 3,00
Faglærte gartnere  kr. 4,00 kr. 4,00
Ufaglærte startløn  kr. 3,00 kr. 3,00
Efter 3 mdr. ansættelse kr. 3,00 kr. 3,00
EGU/IGU   kr. 1,50 kr. 1,50
15-17-årige kr. 1,50 kr. 1,50

 
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

 

Landbrug

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Landbrug    1/3-2022 1/3-2023
Dyrehold:  
Faglærte  kr. 4,00 kr. 4,00
Ufaglærte  kr. 2,50 kr. 4,25
Maskinstationer:
Faglærte  kr. 4,00 kr. 4,00
Ufaglærte       kr. 2,50 kr. 4,25
EGU/IGU  kr. 1,50 kr. 1,50
15-17-årige kr. 1,50 kr. 1,50
Praktikantløn reguleres pr. måned med:  
0-6 måneder  kr. 180,50 kr. 200,00
7-12/18 måneder  kr. 162,00 kr. 200,00


Der indføres en undtagelse fra arbejdstidsdirektivet gældende for markarbejde og maskinstationer således, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid kan opgøres over en referenceperiode på 12 måneder i stedet for 4 måneder.

 

Dag- og døgninstitutioner

Tillæg for deltagelse i koloni uden for institution reguleres pr. døgn med:

Dag- og døgninstitutioner  1/3-2022
Hverdage      kr. 25,00
Lørdage   kr. 175,00
Søn- og helligdage    kr. 25,00
Tillæg for overnatning i institutionen reguleres pr. døgn med: 
Hverdage kr. 25,00
Lørdage  kr. 175,00
Søn- og helligdage kr. 25,00


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.