Grunduddannelse for TR

Tilmelding

Tilmeld dig grunduddannelsen, som holdes som et online-modul. 

Når du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet, så vi kan aftale, hvilken dag og tidsrum fjernundervisningen skal foregå. 

Om uddannelsen

Formålet med grunduddannelsen er, at du bliver afklaret om opgaver og forventninger til dig som TR. På uddannelsen udvikler du grundlæggende faglige, lærings- og studiemæssige samt kommunikative og sociale kompetencer, så du kan varetage TR-hvervet og fungere som repræsentant for Det Faglige Hus på din arbejdsplads.

Fra det tidspunkt du bliver valgt som TR, vil du blive mødt med forventninger fra kollegaer, ledelse og andre interessenter. Forventningerne vil afspejle den situation og de behov, som forskellige samarbejdspartnere og især arbejdspladsen har.

Du vil allerede fra valgtidspunktet skulle varetage flere forskellige typer af opgaver, der spænder fra personsager, samarbejdsproblemer, forhandling af løn og arbejdstid og fastholdelse af syge kollegaer, spørgsmål om barselsorlov og meget mere.

Nogle opgaver vil være lige til, og du vil som TR kunne løse opgaverne selvstændigt. Andre opgaver vil være mere komplekse, og du vil have brug for at samarbejde med forskellige interessenter. Du får som TR mange forskellige opgaver, og Det Faglige Hus har en ambition om, at du aktivt går ind i disse opgaver, og at du som TR handler som vores repræsentant på arbejdspladsen.

Hvem kan deltage

Alle valgte tillidsrepræsentanter under Den tværfaglige overenskomst, som er godkendt og registreret som TR hos Det Faglige Hus.

Kompetencer

Organisatoriske kompetencer med særligt fokus på at:

 • TR kan fungere som ambassadør for organisationen og kan argumentere for deltagelsen i fællesskabet i Det Faglige Hus.
 • TR er bevidst om egen rolle og funktion som TR og repræsentant på arbejdspladsen.
 • TR har indsigt i Det Faglige Hus’ historie og det forhandlingsretlige system, som har ført til Den tværfaglige overenskomst.
 • TR har indsigt i Det Faglige Hus som organisation.
 • TR er opmærksom på at se det store i det små.

 

Faglige kompetencer med særligt fokus på at:

 • TR kan varetage medlemmernes grundlæggende faglige, løn- og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser.
 • TR kan anvende sin rolle og sine muligheder som kompetent samarbejdspartner i et TR-forum under Det Faglige Hus.

 

Lærings- og studiekompetencer med særligt fokus på at:

 • Lære at lære – TR har blik for, hvornår man har brug for mere viden, og hvordan man tilegner sig den.
 • TR har kendskab til, hvor man kan søge og udvælge relevant information.
 • TR er bevidst om sine kompetencer og udviklingsområder.
 • TR er motiveret til personlig og faglig udvikling som TR.

 

Kommunikative og sociale kompetencer med særligt fokus på at:

 • TR kan formidle, kommunikere og reflektere over den sammenhæng, som TR-hvervet udspiller sig i.
 • TR kan gå i dialog med medlemmer og ledelse om aktuelle temaer.
 • TR har forståelse for betydningen af netværk i forhold til med- og modspillere.
 • TR tør være i centrum.

Indhold

 • Repræsentant på arbejdspladsen
 • Varetage interesser i forhold til det enkelte medlem
 • Samarbejde, kommunikation og videndeling

Sted

Grunduddannelse for TR tilbydes som online-modul, hvor du logger på fra din computer.

Varighed

Uddannelsen afvikles som et 2½ times modul kl. 16.00 - 18.30. Modulet ses i sammenhæng med den løbende udvikling, der sker dagligt på arbejdspladsen.

Deltagerantal

Maksimum 3 kursister pr. hold.

Underviser

Advokat eller faglig konsulent i Det Faglige Hus.