Overenskomst 2017-2019

Den tværfaglige overenskomst 2019-2022 mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus gælder for over 900 virksomheder og 15.000 ansatte.

Du kan downloade overenskomsten 2017-2019 eller bestille overenskomsten, så du får den tilsendt med posten.

I videoen fortæller vi om de vigtigste elementer i overenskomsten.

Løn

Mindstelønsoverenskomst med mindstelønninger fra 117 kr. - 141 kr. pr. time afhængig af branche.

Mindstelønstigning på 3,9% på industriområdet i perioden, enkelte brancher højere. Lønstigningen svarer til 2,25 kr. i timen pr. år på industriområdet.

Pension

Pensionsbidrag er fastsat til at stige fra 12,7 til 13,5% i perioden.

Parterne har aftalt, at der i den kommende overenskomstperiode skal findes en overenskomstmæssig løsning på, at en senere tilbagetrækningsalder presser visse medarbejdere.

Tryghed

Beskyttelse mod usaglig opsigelse efter 6 måneder. Denne beskyttelse har de timelønnede først haft efter 12 måneder i den tidligere aftale. Normen på sammenlignelige overenskomster er 9 måneder.

Ret til fratrædelsesgodtgørelser efter 6, 8 og 10 års ansættelse.

Trivsel og kompetencer

Pulje til kurser med fokus på medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og efteruddannelse, til fordeling i de enkelte virksomheder.

Samarbejde

Hverken arbejdsgiver eller arbejdstager kan iværksætte kollektive kampskridt i form af lockout eller strejke. Konflikter skal løses gennem forhandling, mægling og voldgift.

Er du omfattet af overenskomsten med KA?

Er du omfattet af overenskomsten, vil vi gerne høre fra dig, så vi kan give dig den bedste service.

Indtast dine oplysninger

Bliv medlem

Du kan blive medlem uanset om din arbejdsplads har en overenskomst med Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus eller et helt andet fagforbund. Når du er medlem i Det Faglige hus, får du ikke bare fuld faglig tryghed i din ansættelse, du sparer også mange penge om året.

Læs mere om fordelene ved at være medlem i Det Faglige Hus

Vi tegner også overenskomst på din arbejdsplads

Er du ikke dækket af en overenskomst, og vil du gerne ændre på dette, så kontakt Faglig Hotline.

Vi tegner overenskomst, når de fleste ansatte er medlemmer hos os. Enten i virksomheden som helhed eller i en afgrænset gruppe. Er I fx en gruppe kontoransatte i en produktionsvirksomhed, er det nok, hvis flertallet fra denne gruppe er medlemmer.

Få besøg af Det Faglige Hus

Vi tager gerne ud på din arbejdsplads og taler om de emner, der er relevante for jer.

Læs mere om mulighederne for, at få besøg på din arbejdsplads

Mere information om overenskomster

Læs mere om, hvad en overenskomst er, hvad det betyder, hvis du ikke er dækket af en overenskomst, samt hvad du selv kan gøre for at få en overenskomst på din arbejdsplads.

Læs mere om overenskomster.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'